måndag

Att förvalta Guds evangelium - Rom 15

Bibelläsning: Romarbrevet 15
"Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, 16 att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande." (Rom 15:15-16 FB)

"Att förvalta Guds evangelium". Det var på det sättet som Paulus såg sin tjänst. Han inte bara talade evangeliet. Han var det evangelium som människorna mötte.

-Hur ska jag förvalta Guds evangelium idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar