tisdag

Trons regel - Rom 3

Bibelläsning: Romarbrevet 3

"Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel." (Rom 3:27 FB)

Här talas det om trons regel. Frälsningen bygger inte på våra egna gärningar. Jesus har blivt en nådastol (vers 25) och genom vår tro på Jesu verk får vi bli frälsta.

-Herre, hjälp mig idag att leva efter trons regel. Att lita på din kraft och din ledning och inte på min egen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar