lördag

Guds ord verkar - 1 Tess 2

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 2
"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror." (1 Tess.2 FB)

Tessalonikerna hade tagit emot Guds ord så att det fortsatte att verka i dem. Så att det var veksamt i dem.

-Öppna mitt hjärta för Ditt ord, så att Ditt ord får vara verksamt i mitt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar