söndag

Guds vittnesbörd - Hebr 2

Bibelläsning: Hebreerbrevet 2
"...hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. 4 Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja." (Hebr 2:2-4 FB)

Kapitlet börjar med en uppmaning att vi måste ta fasta på det vi hört så att vi inte driver bort med strömmen (v.1). Det vi har tagit emot är tillförlitligt:
1/ det förkunnades av Jesus
2/ de som hade hört honom bekräftade ordet
3/ även Gud ger sitt vittnesbörd till förkunnelsen

Vad innebär då Guds vittnesbörd?
Tecken och under, kraftgärningar och den helige Andes gåvor.

Guds vittnesbörd lyfter budskapet till en helt annan nivå. Det bekräftar vårt vittnesbörd. "Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det" (Mark 16:20 FB)

-Låt det ske igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar