måndag

Se på Jesus - Hebr 3

Bibelläsning: Hebreerbrevet 3
"Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till." (Hebr 3:1 FB)

Dagens kapitel varnar oss för att bli förhärdade (v.8 + v.13 + v.15)
Det talas också om syndens makt att bedra (v.13)

För att motverka detta ska vi dagligen uppmuntra varandra (v.13) och se på Jesus (1).

-Herre visa mig idag vem jag ska uppmuntra. Och på vilket sätt.
-Herre jag vill idag avskilja tid i bön tillsammans med dig. Och bara se på dig.

(P.S. Om någon helt oväntat kommer till dig och säger något uppmuntrande till dig, så är det inte otroligt att han/hon läst samma kommentar som du)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar