fredag

"Någon rörde vid mig" - Luk 8

Bibelläsning: Lukasevangeliet 8
Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Då alla nekade, sade Petrus: "Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." (Luk 8:45-46 FB)

Det var mycket folk som trängde på och Jesus stod i centrum. Men det var bara en person som rörde vid honom.

Så kan det kanske upplevas ibland. Många människor kan vara samlade. Det kan vara underbar musik, lovsång och bra predikan. Men ändå kanske du inte nådde fram och rörde vid Jesus.

Många gånger kanske vi bara rör vid de kristna "sakerna" antingen vi är ensamma eller tillsammans med många. Det kan vara bibelläsning, bön och lovsång. Men ända kankse vi inte "träffar" Jesus.

-Gud skapa i mig en längtan efter att verkligen möta dig och inte bara de yttre "sakerna". Hjälp mig att vara så angelägen så att jag inte ger mig förrän jag nått ända fram och fått röra vid dig. Och att du rört vid mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar