måndag

Skörden är mogen - Luk 10

Bibelläsning: Lukasevangeliet 10
"Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!" (Luk 10:2-3 FB)

Skörden är stor, säger Jesus, och den är säkert ännu större idag än den var då orden först uttalades. Det behövs även idag skördearbetare som kan gå ut och skörda den mogna skörden.

Jesus ger två uppmaningar i detta citat. Dels att vi ska be om skördearbetare och dels att vi själva ska gå ut.

Det ser ut som om den som ber själv är bönesvaret. Vi ska både be om att någon ska gå ut och sedan ska vi gå ut.

Ibland kan det vara så att den bedjande själv är bönesvaret. Det är som om Gud säger ungefär så här: "Ja, det var en bra bön. Nu kan du gå och göra det"

Hur lyder den bön idag, som Gud vill att jag ska vara bönesvaret på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar