söndag

"Vad vill ni att jag skall göra för er?" - Matt 20

Bibelläsning: Matteusevangeliet 20
"Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?" (Matt 20:30-32 FB)

Vid ett flertal tillfällen ställer Jesus frågan: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Det borde vara självklart att den som är blind vill se, men ändå ställer Jesus frågan.

Jag tror att Jesus vill att vi ska formulera våra behov för honom så konkret som möjligt. Då vi är konkreta i vår förbön demonstrerar vi vår tro och tillit till Gud och förbereder oss för bönesvaret.

Många kanske svarar Jesus, som vi ofta svarar varandra: "Tack, det är bara bra!" Men då vi börjar formulera vårt svar uppenbarar vi vårt behov. Då inbjuder vi Jesus in i vår längtan och vårt behov.

Då Jesus just nu frågar dig: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Vad svarar du då?
Hur ser ditt svar ut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar