onsdag

Varför kunder inte vi? - Matt 17

Bibelläsning: Matteusevangeliet 17
"Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade:"Därför att ni har så lite tro" (Matt 17:19-20)

Då Jesus hade varit uppe på förklaringsberget och varit tillsammans med sin himmelske fader kommer han in i en situation där lärjungarna misslyckats hjälpa en man i nöd. Jesus löser situationen och lärjungarna frågar "varför kunde inte vi?"

Berättelsen kan ge två svar på den frågan:
1/ Jesus kommer in i situationen efter en tid i bön och avskildhet med Fadern. Tid med Gud är en viktig investering för att lyckas i det andliga livet och i den andliga tjänsten.
2/ Jesu svar på lärjungarnas fråga: "därför att vi har så lite tro".

De två svaren hänger ihop. Tid i tillbedjan inför Gud, där Gud får tala in i våra liv, skapar tro hos oss. Sedan får vi förvalta den tro vi fått till vara med och förlösa människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar