söndag

Omvändelsens frukt - Luk 3

Bibelläsning: Lukasevangeliet 3
"Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader" (Luk 3:8 FB)

Johannes döparen var inte speciellt finkänslig då han predikade. I versen innan den citerade kallar han sina åhörare "Huggormsyngel". Johannes irration riktar sig mot människor med en ytlig tro. De hänvisar till att de har Abraham till fader.

Idag kan samma kritik riktas mot dem som förlitar sig till att höra till ett visst sammanhang. "Vi är ju frälsningssoldater". Eller "vi är ju pingstvänner".

Ingen tillhörighet kan garantera vår relation till Gud. Som kristna förväntas vi inte bara heta kristna. Vi förväntas bära omvändelsens frukt.

Omvändelsen innebär att vi tog emot Jesu liv inom oss. Omvändelsens frukt är att leva ett Kristus-präglat liv. Att bära Andens frukt.

Att vara en kristen måste få påverka alla våra livsdimensioner. Våra tankar, vårt tal, våra handlingar, våra relationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar