onsdag

Vem är Jesus för mig - Matt 16

Bibelläsning: Matteusevangeliet 16
"De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." (Matt 16:14-16 FB)

Vem är Jesus, är frågan som ställs i dagens bibelverser. Det fanns många svar redan då och ännu fler kanske det finns idag. Många är villiga att acceptera Jesus som en god man, ett föredöme eller en profet. Men han påstår själv att han är Guds son. Om han inte är det som han påstår sig vara är varken en god man eller ett föredöme.

Försök att formulera ditt svar på följande två frågor:
-Vem är Jesus för mig?
-Vem vill Jesus vara för mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar