lördag

Predika Guds rike och bota sjuka - Luk 9

Bibelläsning: Lukasevangeliet 9
"Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka" (Luk 9:2 FB)

Då Jesus sände ut sina lärjungar fick de två uppdrag: att predika och att bota sjuka. Att tala om Guds rike och att göra gudsrikets gärningar.

I samma kapitel:
-kommer lärjungarna tillbaka till Jesus och berättar om sina framgångar (vers 10)
-upplever lärjungarna att de kunde utföra gudsrikets gärningar ("..men de kunde inte" vers 40)
-upplever lärjungarna att de inte har något att ge ("Vi har bara... vers 13)

Lösningen på problemet var då som nu att överlåta sig själva och allt det som de hade i Jesu händer och be honom välsigna det. Det slutade med att Guds överflöd manifesterades i de tolv fulla korgarna som blev över (vers 17).

Jesus sänder fortfarande ut sina lärjungar med samma uppdrag: att berätta om Guds rike och göra gudsrikets gärningar. Vi får överlåta oss själva till Herren för att Hans kraft sak kunna förlösas i och genom våra liv. "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er" (Jos 3:5 FB)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar