måndag

Andra Korintierbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Andra Korintierbrevet. (13 kommentarer).

2 Kor 1 - Amen eller ja,men?
2 Kor 2 - Överlistad av Satan
2 Kor 3 - Skriva brev
2 Kor 4 - Han tänder ljuset
2 Kor 5 - Vad är det som driver dig?
2 Kor 6 - Ett vidöppet hjärta
2 Kor 7 - Bedrövad efter Guds hjärta
2 Kor 8 - Leva rätt inför Gud och människor
2 Kor 9 - Så och skörda
2 Kor 10 - Konsten att fånga tankar
2 Kor 11 - "En annan Jesus"
2 Kor 12 - Kraften fullkomnas i svaghet
2 Kor 13 - Låt er förmanas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar