torsdag

Meningslös tro - 1 Kor 15

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 15
"Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa." (1 Kor 15:14-21 FB)

Den kristna tron bygger på Jesu uppståndelse. Det är egentligen det enda man behöver tro på för att bli frälst (Rom 10:9). Dagens bibelavsnitt handlar om att om Jesus inte uppstått så är vår tro meningslös och vi är kvar i våra synder.

Men de första lärjungarnas vittnesbörd och Bibelns budskap är tydligt: Jesus uppstod från de döda för att ge oss nytt liv och förlåtelse för våra synder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar