lördag

Konsten att fånga tankar - 2 Kor 10

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 10
"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus" (2 Kor 10:4-5 FB)

En tanke kan leva sitt eget liv. Någon säger något till oss eller gör något. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men ibland kan tanken komma tillbaka och analysera det som hände och fastna i ett tankemönster som kan förändra vår inställning till personen, eller till och med färga resten av vårt liv.

På samma sätt är det med synden. Varje synd börjar i vår tanke. Om vi ger tanken näring leder den ofta till att synden verställs.

Men vi behöver inte vara ett viljelöst offer för våra tankar. Vi kan göra "varje tanke till en lydig fånge hos Kristus." Och sedan låta den vara där.

Då kan vi leva ett liv i frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar