söndag

Rätt prioritering - Matt 6

Bibelläsning: Matteusevangeliet 6
"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen." (Matt 6:31-34)
Det handlar om prioriteringar.

Bli inte för upptagen med dina egna behov. Hur ska jag få det bättre? Hur ska jag få mat och kläder nog? Hur ska jag kunna förverkliga mig själv? Hur ska jag kunna relatera bättre till mina närmaste?

Jesus vill att jag ska börja i den andra änden. Om jag söker först Guds rike, så kommer allt annat att komma på plats i mitt liv.

-Vilka saker kan jag sluta bekymra mig för idag och i stället överlåta till Herren?
-Vad innebär det för mig om jag idag skall söka Guds tike först?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar