torsdag

Första Korintierbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Första Korintierbrevet. (16 kommentarer)

1 Kor 1 - Din kallelse
1 Kor 2 - I Ande och kraft
1 Kor 3 - Gud ger växten
1 Kor 4 - Förvaltare av Guds hemlighet
Kor 5 - Ert skryt låter inte bra
1 Kor 6 - Ett tempel åt den helige Ande
1 Kor 7 - Köpt och betalt
1 Kor 8 - Avstå för någon annans skull
1 Kor 9 - Att springa i rätt riktning
1 Kor 10 - Då vi möter prövningar
1 Kor 11 - Olika partier
1 Kor 12 - Var man på sin plats
1 Kor 13 - Avund
1 Kor 14 - Trumpetsignalen
1 Kor 15 - Meningslös tro
1 Kor 16 - En öppen dörr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar