onsdag

Var man på sin plats - 1 Kor 12

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 12
"Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.
Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar"
(1 Kor 12:26-27 FB)

Att vara kristen innebär att vara i ett sammanhang. Isolerade kristna är en främmande tanke i Bibeln. Alla bilder på de kristna visar hur vi är förenade med varandra. Grenar på samma träd, stenar i samma hus eller delar i samma kropp.

Dagens kapitel talar om att vi är olika kroppsdelar. Vi är viktiga, även om vi inte är som alla andra.

Det är en befriande tanke. Vi behöver inte vara avundsjuka på varandra eller försöka likna varandra. Det finns bara ett enda exemplar av mig och ingen kan vara det bättre än jag själv.

Vi tillhör samma kropp, men vi är alla olika. Vi har olika gåvor och uppgifter.

-Gud visa mig vem du vill att jag ska vara och hur jag ska utvecklas och fräls mig från jämförelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar