lördag

Guds rike är här - Matt 12

Bibelläsning: Matteusevangeliet 12
"Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er" (Matt 12:28 FB)

Folket på Jesu tid väntade på att Guds rike skulle komma. Också människor idag väntar på Guds rike, himmelriket. Och med all rätt. I det kommande himmelriket sker Guds vilja helt och fullt. Inga tårar, inga sjukdomar, inget lidande.

Men Gud vill att vi ska smaka den kommande tidsålderns krafer redan här och nu (Hebr 6:4). Varje gång en människa får uppleva helande eller befrielse är det bara en försmak av vad en gång ska komma.

Vår uppgift som kristna är att låta gudsriket få bryta igenom här i vår värld. Så att Guds rike får komma och Guds vilja får ske här på jorden såsom i himmelen (Matt 6:10).

Varje gång det sker får vi säga som Jesus: "...då har Guds rike kommit till er".

-Herre hjälp mig idag att låta ditt rike bryta igenom i mitt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar