måndag

Ett vidöppet hjärta - 2 Kor 6

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 6
"Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan." (2 Kor 6:11-13 FB)

Paulus talar här om ett vidöppet hjärta. Vad menar han egentligen med det? Jag tror inte att han menar att vi ska öppna vårt hjärta mot allt som kommer vår väg. Det påstås att vi tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck per dag. Alla intryck är inte postitiva. Vi ska inte öppna vårt hjärta för alla intryck.

Vad ska jag då öppna mitt hjärta för?

I första hand ska mitt hjärta vara vidöppet för Gud. Inte bara under min personliga andaktsstund utan genom hela dagen. Gud vill tala till mig, vägleda mig och uttrycka sin kärlek till mig.

Men jag ska också ha ett öppet hjärta till människor runt omkring mig. Försöka förstå dem och ge vidare av den kärlek som jag tar emot av Herren.

-Gud kommer säkert att ge mig många tillfällen att praktisera det idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar