tisdag

Namnet Jesus - Matt 1

Bibelläsning: Mattesevangeliet 1
"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss." (Matt 1:21-23 FB)

Namn i Bibeln är viktiga. De säger något om vem personen är. Redan i inledningskapitlet av Matteusevangeliet presenteras Jesus med tre namn för att beskriva hans uppdrag på jorden.

-Kristus (grekiska) och Messias (hebreiska) betyder "den smorde"
-Immanuel. Gud är med dig. Inte mot dig. Han vill ditt bästa och han vill att du ska leva i hans välsignelse.
-Namnet Jesus, som betyder "Herrens frälsning", "ty han ska frälsa folket från deras synder."

Låt oss inte tappa fokus. Jesus är inte bara en god man med en god etisk undervisning. Han kom för att frälsa människorna från deras synder.

Både ordet frälsning och ordet synd är ord som har förlorat mycket av sitt innehåll idag. Här har satan lyckats väl att underminera Guds plan. För om orden frälsning och synd har förlorat sitt innehåll för dagens människor, så kom Jesus förgäves.

Låt oss återerövra begreppen och predika att Jesus kom för att frälsa folket från deras synder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar