torsdag

Överlistad av Satan - 2 Kor 2

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 2
"Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till." (2 Kor 2:10-11 FB)

Att inte förlåta andra är att bli överlistad av Satan. Det kanske är lätt att tänka att "hämnden är ljuv". Det kan vara svårt att släppa en oförrätt.

Om vi inte förlåter någon blir vi själva fångade i den situationen.
Om vi inte förlåter andra kan vi inte heller ta emot förlåtelse: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6: 14-15 FB)

Då vi lurar oss själva på Guds förlåtelse - då kan man verkligen tala om att bli överlistas av Satan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar