onsdag

Tid för tillbedjan - Matt 2

Bibelläsning: Matteusevangeliet 2
"Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." (Matt 2:2 FB)

De visa männen från östern var säkert viktiga, upptagna män. Men då de förstod att Jesus hade fötts, la de allt annat åt sidan för att resa den långa resan för att tillbe Jesus.

Jesus lever i dag. Han är fortfarande kung och förtjänar vår tillbedjan. Varför har vi så svårt att lägga allt åt sidan för att bara vara med Jesus och tillbe Honom?

De visa männen hade sett ett tecken på att det fanns en kung som var värd deras tillbedjan. Bibeln säger att då vi är tillsammans med Jesus, förvandlas vi till Hans avbild (2 Kor 3:18).

Tänk om människor vi möter skulle se ett "tecken" i oss som visar att det finns en Kung värd att tillbedja. Tänk om de skulle fråga, på samma sätt som de visa männen: "Var finns Han? Vi vill tillbe Honom."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar