tisdag

2 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Lukas 22 - Guds timing

"När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom" (Luk 22:14 FB) - Läs HÄR

3 Mos 6 - Elden får inte slockna
"Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna."  (3 Mos 6:12-13 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 7 - Från fingret till hjärtat
"Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla." (Ords 7:1-3 FB) - Läs HÄR.

måndag

31 mars

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:
Lukas 20 - Att anpassa sig till människor)
"De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg" (Luk 20:21 FB) - Läs HÄR

3 Mos 4 - Blodet
"Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet, och han skall doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför HERRENS ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter skall prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför HERRENS ansikte i uppenbarelsetältet."  (3 Mos 4:5-7 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 4 - Se rakt fram
"Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda."  (Ords 4:25-27 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 5 - Herren ser
"Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg."  (Ords 5:21). Läs HÄR.

söndag

30 mars

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn" till dagens bibelläsning:

Psalm 38 - Väntan...
"Men jag väntar på dig, Herre, du skall svara, Herre, min Gud." (Ps 38:16 FB) - Läs HÄR

Psalm 29 - Lås för munnen
"Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun" (Ps 39:2 FB)- Läs HÄR.

3 Mos 3 - Ge Gud ditt bästa
"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)- Läs HÄR.

Ordspråksboken 3 - Ära Gud med dina ågodelar
"Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin."  (Ords 3:9-10 FB). Läs HÄR.

Bibelläsningsplaner på rupeba.se

Fyra  bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå.

1. Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Gul spalt.
2. Gamla Testamentet (utom Psaltaren) på två år. Blå spalt 1 eller 2.
3. Gamla Testamentet (utom Psaltaren) på ett år. Blå spalt 1 och 2.
4. Hela Bibeln på ett år. Alla tre röda spalterna.


Vill du veta mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se? Klicka HÄR.

Bibelläsningsplan april


Offervillighet - 2 Mos 35

Dagens bibelläsning: 2 Mos 35
”Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt  Herren”  (2 Mos 35:29 FB)

Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.

På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.
Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?
Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.