fredag

Välkommen hem (1 Pet 2:25)

"Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare." (1 Pet 2:25)
Vi har fått en fri vila. Den fria viljan gör det också möjligt för oss att gå vilse. Vi kanske tror att vi blir friare då vi går bort från Gud. Men om vi har börjat med felaktiga val, om vi väljer att gå bort från Gud och gå vilse, kan vi lätt bli fångade i vår "frihet". Och denna frihet kan ofta leda till ett destruktivt liv.

Det fantastiska är att vi är välkomna tillbaka. Vi får vända tillbaka till våra "själars herde och vårdare".

Jag hörde en gång en berättelse om en man som satt i fängelse. Det som plågade honom mest under fängelsetiden var att han svikit sin fru och sin familj. De hade litat på honom och att han inte skulle göra något orätt. Varje dag var han plågad av tanken "kommer de att ta emot mig hemma?", "är jag välkommen hem?"

Då dagen för hans frigivning närmade sig skrev han ett brev till sin fru. Han skrev att då han var på väg hem med tåget skulle han passera deras hus. Om han var välkommen hem skulle frun hänga upp en vit handduk i trädet på deras gård. Om det fanns en vit handduk i trädet skulle han gå av vid stationen och komma hem. Om det inte fanns någon vit handduk, skulle han bara fortsätta med tåget söderut.

Han var mycket nervös då han satt på tåget. Skulle det finnas en vit handduk i trädet? Han hade svårt att tänka sig att han var välkommen hem efter allt lidande han åsamkat familjen. Tåget närmade sig hemmet och snart skulle han se trädet. Tåget kom ut ur skogen och plötsligt såg han trädet. Hela trädet var fullt av vita lakan som fladdrade för vinden. Han var välkommen hem!

Vi är fria att vända tillbaka till Gud, även om vi en gång gick bort från honom.

Dagens manna: Välkommen hem!

torsdag

Hämnden är inte ljuv (1 Pet 2:23)

"Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist." (1 Pet 2:23)
Då vi skymfas är vi benägna att skymfa tillbaka. Vi försöker kanske "svara med samma mynt", eller kanske till och med överträffa den andres skymfande.

Då andra männsikor skapar problem för oss eller åsamkar oss lidande har vi kanske en benägenhet att komma med hotelser. Vi vill försvara vår person.

Men hämnden är inte ljuv. Den bara eskalerar konflikter till större dimensioner. Ljuvlighet är däremot en person som inte lägger all sin energi på att "ge igen" och att försvara sitt eget rykte, utan i stället, på samma sätt som Jesus, överlåta vår sak till Jesus.

Dagens manna: Hämnden är inte ljuv

onsdag

Lev för rättfärdigheten (1 Pet 1:24)

"Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade." (1 Pet 1:24)
Varför dog Jesus på korset? Vi får ett svar på den frågan i denna vers som börjar med ett "för att".
Orsaken att Jesus "bar sin egen kropp upp på träpålen" var att vi skulle "dö bort från synden och leva för rättfärdigheten."

Om vi fortsätter att medvetet synda och inte lever för rättfärdigheten, förkastar vi Jesu offer för oss. Det är som om vi korsfäster Jesus på nytt. Hans död gör det möjligt för oss att dö från synden och leva för rättfärdigheten. Utan Jesus död vore det omöjligt för oss.

Hans död gör också att vi kan bli helade. Helade till ande, själ och kropp.

Dagens manna: Lev för rättfärdigheten

tisdag

Det blir som Gud har sagt (1 Pet 2:22)

"Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun." (1 Pet 2:22)
Här beskriver Petrus hur Jesus är och hur han levde sitt liv. För att beskriva Jesus använder Petrus ett citat från profeten Jesaja, som levde många hundra år innan Jesus föddes. Jesaja kapitel 53 handlar om den kommande Messias och Petrus citerar vers 9.

Tänk att Gud så lång tid i förväg beskriver hur den kommande Messias ska vara. Århundradena går och så en dag kommer Jesus till jorden och visar sig vara den som profeterna berättat om så lång tid i förväg. Det blir alltid som Gud har sagt.

Dagens manna: Det blir som Gud har sagt-

söndag

Kallad att följa Jesus (1 Pet 2:21)

"Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår." (1 Pet 2:21)
Detta handlar om vår kallelse. Kristus led och gav sig själv för oss. Vår kallelse är att ge oss ut för andra.

Det förkunnas idag på många platser ett må-bra-evangelium. Där tänker man att en bra predikan gör att människorna mår bättre efter predikan än då de kom till gudstjänsten.

Meningen med mitt liv är inte att jag ska må bra. Jesus kom inte till jorden för att han skulle må bra. Han kom för att rädda världen och friköpa människor från synd, elände och ett meningslöst liv. Vi är kallade att följa Jesus. Vi är kallade att rädda människor från synd, elände och ett meningslöst liv.

Då vi gör det blir våra liv meningsfulla. Och då vi förstår att vi är här för ett uppdrag och att följa Jesus, får vi leva meningsfulla liv, och det är inte otroligt att vi mår bra då vi förstår det.

Dagens manna: Kallad att följa Jesus

onsdag

Stort i Guds ögon (1 Pet 2:20)

"Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon." (1 Pet 2:20)
Här talas det om två slags lidanden. Lidande när vi gjort fel och lidande då vi gjort rätt. Utöver dessa två finns det naturligtvis andra slags lidanden. Till exempel lidande som vi kan drabbas av genom sjukdom eller olyckor, som varken beror på att vi gjort fel eller rätt.

I lidandet som kommer av att vi har gjort något fel, något brottsligt eller att vi avsiktligt skadat någon annan, finns inget berömvärt.

Däremot lidande som kommer av att vi gjort något rätt är stort i Guds ögon. Det kan vara att vi står upp för vår tro på Gud eller Bibeln, att vi försvarar den som mobbas, att vi vågar stå upp emot det som är politiskt korrekt om det politiskt korrekta står emot Gud.

Dagens manna: Stort i Guds ögon


måndag

Med Gud för ögonen (2 Pet 2:19)

"Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort." (1 Pet 2:19)

Här följer några verser om oförtjänt och förtjänt lidande. I denna vers talas det speciellt om att lida med "Gud för ögonen".


Tänk om vi kunde låta våra liv styras av att vi har Gud för ögonen. Inte bara i lidande, utan i allt vad vi gör. Då vi talar och då vi är tysta. Då vi arbetar och då vi vilar. I alla livets situationer. Jag är säker på att våra liv skulle göra ett stort intryck på vår omgivning om vi bara kunde leva med Gud för ögonen.

Dagens manna: Med Gud för ögonen

lördag

Om underordnande (1 Pet 2:18)

"Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa." (1 Pet 2:18)
Då vi läser denna vers i vårt sammanhang och i vår kultur kanske de "herrar" det talas om kan vara arbetsgivare, ledare i församlingen eller andra former av ledare som vi kan ha.

Det står inte att vi ska underkasta oss. Det står att vi ska underordna oss. Vi kanske tycker att vi har ledare på arbetsplatsen eller ledare i församlingen som inte alls förtjänar vår respekt eller vårt underordnande.

Om vi får en ny kårledare eller en ny ledare i församlingen så uppmanas vi att respektera dem till och med innan de haft tid att göra sig förtjänta av vår respekt och vårt underordnande. Vi kommer att möta ledare som aldrig kommer att göra sig förtjänta av vår respekt eller vårt underordnande. Budskapet är klart: Respektera och underordna er dem i alla fall.

Dagens manna: Om underordnande

fredag

Älska dina trossyskon (1 Pet 2:17) 

"Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren." (1 Pet 2:17)

 Vi får fyra uppmaningar i denna vers. Uppmaningarna går i fyra riktningar. Mot alla, mot våra trosbröder, mot Gud och mot kejsaren. Kejsaren får representera den världsliga makten för oss. Och uppmaningarna handlar om att hedra, älska, frukta och ära.

Jag tänker speciellt på mina trosbröder, eller trossyskon idag. En del av dem kan vara lätta att älska. Dem vi naturligt tycker om. Andra kan ibland vara riktigt besvärliga att älska. De kanske uppför sig på ett sätt som är långt ifrån älskvärt. 

Men vi är kallade att älska dem oavsett. Jesus förväntar sig att vi ska älska varandra:
"Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra." (Joh 5:17)
"Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er." (Joh 5:12)
Det handlar inte bara om att acceptera dem. Vi ska älska dem. På samma sätt som Jesus älskat oss!

Kyrkofader Tertullianus berättar från 200-talet e.Kr. från Nordafrika, att man sa om de kristna: "Se, hur de älskar varann".

Det var tydligen inte läran hos de första kristna som imponerade på omvärlden. Det var deras inbördes kärlek.

Dagens manna: Älska dina trossyskon

onsdag

Fri att tjäna Herren (1 Pet 2:16)

"Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud." (1 Pet 2:16)
 
Jesus kom till jorden för att befria människor. Han var sänd av Fadern för att fullgöra ett bestämt uppdrag. Jesus säger: "Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet" (Luk 4:18).

Jesus var själv fri att fullgöra sitt uppdrag, eller låta bli. Ingen tvingade honom. Han gav sitt liv av fri vilja. Jesus säger om sitt liv: "Ingen har tagit det från mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka" (Joh 10:18)

Genom Jesu död på korset köpte Jesus oss fria från synd och skuld. Genom att Jesus sände den Helige Ande på pingstdagen blev vi fria från fruktan och vi blev fria att tjäna Herren i glädje och i den Helige Andes kraft. 

Dagens vers betonar att vi är fria människor. Men det ligger ett ansvar i att vara fri och vi uppmanas att inte missbruka vår frihet.

I den karismatiska väckelsen på 1970-talet brukade vi sjunga: "Fri, fri, min ande är fri, Jesus har köpt mig fri. Fri att sjunga, fri att dansa, fri att prisa hans namn"

Vi är fria att använda vår frihet till att låta Jesus vara Herre i våra liv. Fria att tjäna honom. Att inte använda denna frihet är också att missbruka den.

Dagens manna: Fri att tjäna Herren

måndag

Liv som vittnar (1 Pet 2:15)

"Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa." (1 Pet 2:15)Guds vilja för oss handlar inte bara om vad vi säger med vår mun. Guds vilja handlar i hög grad om hur vi lever våra liv.

Någon har sagt "Då folk talar illa om er, lev så att ingen tror dem".

Våra argument kan många gånger vara otillräckliga för att övertyga andra. De andra kan också ha goda argument för sina åsikter. Våra etiska ställningstaganden rimmar illa med det som är "tidsandan".

Men då inga ord räcker till då är det bara vår liv som kan överbevisa. Våra ord kan ifrågasättas, men inte våra liv, vår glädje i Herren, den övernaturliga kraften genom den Helige Ande, kärleken som inte söker sitt eget bästa.

Dagens manna: Liv som vittnar

söndag

Gud vill det (1 Pet 2:14)

"...eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda." (1 Pet 2:14)
Versen innan handlar om att vi ska underordna oss den centrala makten (kejsaren). Denna vers handlar om att vi ska underordna oss den lokala myndigheten (ståthållaren).

Enligt versen är den lokala myndighetens uppgift att straffa den som gör det onda och belöna den som gör gott.

Under vår tid i Lettland hände det då och då att borgmästaren i någon av städerna utsåg Frälsningsarméns kårledare i den staden till "Årets medborgare". Det gjorde borgmästaren för att han hade sett det arbete Frälsningsarmén utförde för stadens invånare.

Det var naturligtvis positivt varje gång det inträffade. Men Frälsningsarmén gjorde inte det den gjorde för att få ett pris av borgmästaren. Drivkraften var inte heller bara att det fanns människor som som hade det svårt. Den yttersta drivkraften och motivationen för allt arbete var medvetenheten att Gud ville det, eller "för Herrens skull", som det står i föregående vers.

Vad vill Gud att jag ska göra idag?

Dagens manna: Gud vill det

För Herrens skull (1 Pet 2:13)

"Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten" (1 Pet 2:13)
Varje samhällsordning måste ha regler och lagar för att fungera. Här uppmanas vi, "för Herrens skull", att underordna oss den samhällsordning som råder.

Den kristnes uppgift är inte att bryta lagar och förordningar som lagstiftarna bestämt. Det kan gälla allt från att följa trafikregler till den årliga självdeklarationen.

Men det finns gränser för underordnandet. Petrus säger själv "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).

Vi kan komma i situationer där det rätta för en kristen är att bryta mot statsmaktens bestämmelser.
Daniel fortsätter till exempel att tillbe Gud, fastän myndigheterna pålade invånarna att tillbe kungen.

Antingen vi underordnar oss dem som har makten eller om vi på något område måste bryta mot det som har blivit bestämt ska vi göra allt "för Herrens skull".

Dagens manna: För Herrens skull

torsdag

En levande bibel (1 Pet 2:12)

"Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer." (1 Pet 2:12)
 
Det finns idag ett antal översättningar av Bibeln på svenska. De uttrycker sig på olika sätt och använder olika ord i sin översättning. Varje bibelöversättning försöker återge originalet på bästa sätt.

Våra liv är den bibel som de icke-troende läser (2 Kor 3:3). Hur väl stämmer vårt liv överens med originalet? De flesta människor som blir kristna, blir det för att de mött en kristen som de gärna skulle vilja bli lika. De flesta människor som inte blir kristna, väljer att inte bli kristna för att de mött en kristen som de absolut inte vill bli lika.

Uppmaningen i dagens bibelvers är att vi ska leva våra liv så att människor prisar Gud.

För en del år sedan brukade vi sjunga en sång med orden: "Vad hjälper det att säga du tror, då ditt liv slår ihjäl dina ord"

Dagens manna: En levande bibel

onsdag

Krig pågår (1 Pet 2:11)

"Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen." (1 Pet 2:11)
De som mottog brevet från Petrus levde som främlingar och hade en kamp att utkämpa mot ondskan i världen och mot kristendomsfientliga värderingar i samhället.

Men här handlar det inte om den yttre kampen, utan om kriget som pågår i vårt inre. Uppslagsdelen till Bibel 2000 definierar ´köttet´ som "den syndiga och gudsfientliga människans naturliga läggning", och "det själviska hos människan".

Och även om vi har korsfäst vårt kött med alla dess lidelser och begär (Gal 5:24), pågår kampen i vårt inre och visar sig genom avund, frestelser, fiendskap, vrede och mycket annat som betecknas som köttets gärningar (Gal 5:19:21).

Uppmaningen handlar om att inte sluta fred och leva tillsammans med köttets begär i vårt inre, utan att inse att själen, vår vilja, ligger i ständigt krig mot köttet inom oss.

Dagens manna: Krig pågår!


tisdag

Förr och nu (1 Pet 2:10)

"Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet." (1 Pet 2:10)
Förut var ni inte ett folk, men nu...
Förut fann ni inte barmhärtighet, men nu...

Det handlar om ett förr och ett nu. Listan kan göras lång.
Förr var jag inte frälst, men nu...
Förr hade jag inte fått min synd förlåten, men nu...

Lärjungarna efter pingstupplevelsen kunde säga:
Förr var jag kraftlös och missmodig, men nu...

Lever vi på rätt sida av förr-nu. Vi får var och en göra vårt ´förr´ till Guds ´nu´.

Dagens manna: ´Nu´ - det är fullbordat

söndag

Förkunna hans storverk (1 Pet 2:9)

"Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2:9)

Kallad från mörkret till hans underbara ljus. Vem vill leva kvar i mörkret då man har hört kallelsen att komma ut i ljuset? Vem vill leva kvar i meningslöshet då vi kan bli friköpta till ett meningsfullt liv (1 Pet 1:18)?

Den som väljer att vara kvar i mörkret kan inte ha förstått vad vi egentligen kallas in i.

Vi är inte kallade att förkunna oss själva eller vårt samfund, vi är kallade att förkunna hans storverk. Då vi gör det flyttas fokus från oss själva och vi ser något mycket större. De som förkunnar hans storverk förvandlas av det de ser och förkunnar. De som hör på den som förkunnar hans storverk får en möjlighet att lyfta blicken och se in i ljuset och friheten.

Dagens manna: Hur kan jag förkunna hans storverk bland de människor jag träffar idag?

fredag

Ordet - hörnsten eller gungfly? (1 Pet 1:8)

"...en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem" (1 Pet 2:8)

Jesus, hörnstenen som blev ratad (vers 7)), blir en sten som man snavar på, en stötesten, för dem som inte vill ta emot Jesus.

Ordet är menat att vara en välsignelse och till vägledning, men för dem som inte vill ta emot ordet och lyda det blir det något de snavar på. 

Det finns idag många kristna som inte vill böja sig under ordet och som inte vill lyda ordet. De rycker undan grunden för sin egen tro och det som skulle vara en stabil grundsten att bygga vidare på blir i stället en stötesten, något man snavar på. Då man inte lyder ordet blir grund ett gungfly.

Dagens manna: Är Ordet ett gungfly eller en hörnsten för mig?

torsdag

Den ratade blev vår frälsare (1 Pet 2:7)

"Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten" (1 Pet 2:7)
Här citerar Petrus en profetisk hälsning från Psaltaren "Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten" (Ps 118:22).  I Petrusbrevet är det tydligt att hörnstenen är Jesus. Jesus, den som människorna ratade, är hörnstenen som vi kan bygga vårt liv på och som hela församlingen vilar på.

Jesus ratades och förkastades då han kom till jorden: "Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom" (Joh 1:11). Allra tydligast kommer det fram hur ratad Jesus var då folkhopen står och skriker "Korsfäst, Korsfäst" (Joh 19:6).

Men, denne Jesus som blev korsfäst, har blivit världens frälsare och den enda vägen till Gud Fader (Joh 14:6). Och genom honom som blev ratad av många har vi fått rätt att bli Guds barn. (Joh 1:12).

Dagens manna: Den ratade blev vår frälsare


onsdag

Stolt över att vara kristen (1 Pet 2:6)

"Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam.." (1 Pet 2:6)
Min fru Rut säger ofta offentligt: "Jag är stolt över att vara kristen". Tänk att Jesus har gjort mig levande. Jag som var död. Tänk att han har fött mig på nytt och fyllt mig med sin Helige Ande. Tänk att han har kallat mig till tjänst (alla kristna är kallade, men alla kanske inte har upptäckt det ännu). Tack för det underbara liv jag får leva tillsammans med Jesus.

Jag behöver inte slå ned blicken och skämmas för att jag är en kristen. Jag får sträcka på mig i hela min längd (som inte är så väldigt lång), lyfta huvudet högt för "den som tror på honom skall inte stå där med skam".

Den som blivit frälst, räddad, av Gud ska "slippa att blygas, nu skall han inte mer rodna av skam" (Jes 29:22)

Dagens manna: Jag är stolt över att vara kristen

Levande stenar (1 Pet 2:5)

"...då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus." (1 Pet 2:5)

"När ni kommer till honom, den levande stenen" (vers 4), då blir vi också levande stenar".

Då vi kommer till honom blir vi mer och mer lika honom. Han är den levande stenen, och vi blir levande stenar. Då vi umgås med Jesus "förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden." (2 Kor 3:18).

En levande sten ger liv till många stenar som blir levande. Han som var död och blivit levande har makt att ge liv till oss som var döda stenar.

Guds son ger oss rätt att bli Guds barn (Joh 1:12).

Dagens manna: Levande stenar

tisdag

Den levande stenen (1 Pet 2:4)

"När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom..." (1 Pet 2:4)
Vilken paradox. En levande sten! Finns det något som är mer dött än en sten? Man brukar till och tala om att vara stendöd.

Men Jesus var just det. Han var stendöd men han uppstod från döden och blev levande igen. Han säger själv: "Jag är... den levande. Jag var död, men se, jag lever i all evighet" (Uppp 1:18)

Det är till Honom, han som besegrade dödsriket och blev levande igen, som vi får komma.

Manna: Vi får komma till den levande Jesus


söndag

Smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

"Ni har ju fått smaka Herrens godhet." (1 Pet 2:3)
Det lilla ordet ´ju´ pekar tillbaka på föregående vers där det står att vi ska "längta efter den rena, andliga mjölken".  Då vi har fått smaka Herrens godhet leder det till att vi längtar efter mer.

Smaka talar om egen erfarenhet. Det är inte bara att vi har läst om Herren, eller att någon berättat för oss om Herren. Det kanske var så det började, men nu har vi smakat själva.

Man blir inte mätt av att läsa menyn på restaurangen. Menyn kanske väcker vår lust, men det är först då vi smakar själva, som vi vet.

I en psalm får vi uppmaningen "Se och smaka Herrens godhet" (Ps 34:9). Då vi gör det får vi lust på mer.

Dagens manna: Smaka Herrens godhet

fredag

Längtan efter andlig mat (1 Pet 2:2)

"Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade." (1 Pet 2:2)
Den rena, andliga mjölken står för grundläggande bibelundervisning. Genom att ta till oss den växer vi och kan ta till oss fast föda.

"Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu." (1 Kor 3:2)

"Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda." (Heb 5:12)

"Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet." (Heb 5:13)

Tragedin i dessa verser var att de som hade varit kristna en längre tid, inte hade mognat utan fortsatte att leva som andliga spädbarn. Visst kan det vara fint att se ett litet spädbarn dricka ut nappflaskan, men då vuxna människor fortfarande dricker ur nappflaskan, då är det något som gått fel.

Då det gick så illa i den första tidens församling, är det inte otroligt att det kan vara situationen för kristna också i våra dagar.

Ett nyckelord i dagens bibelvers är "längta". Längtar vi efter mer andlig mat, eller är vi nöjda med det som är?

Dagens manna: Längtan efter andlig mat

Något att lägga bort (1 Pet 2:1)

"Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal." (1 Pet 2:1)

Kan man verkligen lägga bort ondska, falskhet, förställning, avund och förtal? Ja, annars skulle vi inte uppmanas till detta. Men jag tror att det svåraste är att identifiera dessa saker i mitt eget liv. Kan det verkligen finnas så negativa saker i mitt eget liv?

Då du sätter dig ned för att ha din stilla stund med Herren, ta fram din anteckningsbok och fråga Herren dessa frågor. Han kommer att påminna dig om de saker som är aktuella för dig att lägga bort just nu:
-finns det någon speciell ondska som jag bör lägga bort nu? I tankar eller handlingar?
-finns det områden där jag är icke är ärlig, utan lever i falskhet?
-förställer jag mig i vissa situationer? Försöker jag visa mig bättre än vad jag egentligen är?
-finns det avundsjuka inom mig då det gäller andra människor eller situationer?
-har jag lätt att falla in i förtal av andra människor?

Dagens manna: Något att lägga bort idag?

onsdag

Det finns något bestående i en föränderlig värld (1 Pet 1:25)

"Men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats 
för er." (1 Pet 1:25)

Bibelversen börjar med ordet MEN. Det talar om att denna vers står inte talar om detsamma som förra versen, men om något helt annat.

Versen innan talar om att gräs, blommor och människor har en begränsad tid att tillgå. MEN det finns något som inte är begränsat i tid. Det är Guds ord som kommer att bestå i evighet.

Jesus säger själv: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå." (Mark 13:31)

Dagens manna: Det finns något bestående i en föränderlig värld


Rening genom lydnad (1 Pet 1:22)

"Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta." (1 Pet 1:22)

Vad menas med att lyda sanningen?
- Jesus säger själv att sanningen är Guds ord: "Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning" (Joh 17:17).

Hur kan vi bli renade om lyder Guds ord?
- I första Johannesbrevet kan vi läsa: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9). Här finns ett löfte om fullständig förlåtelse och rening från all orättfärdighet. Det finns bara ett sätt att få uppleva det, och det är att göra som ordet säger. Att lyda ordet, sanningen.

Löftet har ingen effekt på oss förrän den dagen vi lyder det och gör som ordet säger. Då vi gör det frigörs kraften i löftet. Då blir vi renade genom att lyda ordet.

Dagens manna: Rening genom lydnad

tisdag

Livets förgänglighet (1 Pet 1:24)

"Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset.
Gräset vissnar och blommorna faller av." (1 Pet 1:24)

Människan liknas här vid gräset och blommorna. Likheten består i att både gräsets och blommarnas tid tar slut. Gräset vissnar och blommorna faller av.

Även den vackraste blomman vissnar, tappar sina blad och dör bort. Varken pengar, framgång eller popularitet hjälper. Varje människas tid på jorden är begränsad.

Gräset och blommorna har sin tid. Du har din tid. Med vetskap om livets begränsade tid uppstår frågan: Vad gör du med din tid? Hur använder du de minuter, timmar, dagar och år som utgör din utmätta tid?

Dagens manna: Hur förvaltar jag min tid?

måndag

Guds ord föder oss på nytt (1 Pet 1:23)

"Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord" (1 Pet 1:23)
Vi blir födda på nytt genom Guds ord. Men, kanske någon anmärker, är det inte Jesus som föder oss på nytt? Jo, men Jesus och Guds ord är av samma natur. Jesus är Ordet som blev kött (Joh 1:14).

Ordet är den enda plats där vi kan få information om Jesus. Antingen läser vi det själva eller någon berättar för oss om Jesus. Utan Ordet kan vi inte lära känna Jesus.

Ordet är den enda plats där vi får löftena om att bli födda på nytt. För att bli frälst, född på nytt, måste vi tro på Jesus och de löften vi finner i Ordet.

Ordet liknas i denna vers vid en sådd. Vi hör eller läser Ordet. Om vi fortsätter att lyssna på, eller läsa Guds ord, växer vår tro och en dag kan vi vara beredda att ta emot Jesus och bekänna oss som kristna.

Samma princip gäller för alla Guds löften i Bibeln. Vi får tro genom Guds ord (Rom 10:17) och då tron vuxit sig stark kan vi ta steget och ta emot det Gud lovar. Men det är vi som måste ta steget.

Dagens manna: Guds ord föder oss på nytt

Guds frälsningsplan (1 Pet 1:20)

"Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror." (1 Pet 1:20)
Det handlar om långtidsplanering. Tänk dig det, att innan jorden var skapad, innan Gud Fader uttalade orden ”Ljus, bli till!” (1 Mos 1:1), redan innan dess var Gud Sonen utsedd att vara den som skulle friköpa den som tror. Friköpa oss från synd, skuld och ett meningslöst liv.

Döden på korset var inte ett misstag, det var inte något som gick fel på slutet. Det var planen, och planen var bestämd till och med innan jordens skapelse.

Planen var: "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

Bibelversen använder också tidsangivelsen "nu vid tidens slut". Senare på pingstdagen förklaras också det som sker med att det nu är "de sista dagarna" (Apg 2:17). Det är uppenbarligen så att tidsintervallet "den sista tiden" eller "de sista dagarna" är en period som börjar med att Jesus kommer till jorden och slutar med att Jesus kommer tillbaka.

Petrus talar om detta någon dag efter pingstdagen "Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början." (Apg 3:20-21).

"Den sista tiden" har hållit på länge nu. Vi är närmare dess avslutning än någonsin!

Dagens manna: Guds frälsningsplan gäller nu!

lördag

Genom Jesus (1 Pet 1:21)

"Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud." (1 Pet 1:21)

Genom Jesus tror vi på Gud. Före Jesus var Gud en Gud långt borta och otillgänglig. Då Jesus dog på korset rämnade förlåten i Templet som tidigare varit en skiljemur mellan Gud och människor.Genom Jesus blev det en öppen väg till Gud.

Genom Jesus kan vi tro på Gud...
Genom Jesus kan vi förstå vem Gud är...
Genom Jesus demonstreras Guds makt och kärlek...
Genom Jesus har vi ett levande hopp för framtiden...

Dagens manna Genom Jesus...fredag

Friköpt från ett meningslöst liv (1 Pet 1:18)

"Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder." (1 Pet 1:18)

Friköpt från ett meningslöst liv? Man brukar annars tala om att vara friköpt från synd och skuld. Men friköpt från ett meningslöst liv?

Jo, jag måste säga att livet utan Jesus är ett meningslöst liv. I alla fall som jag ser det. Om inte Gud fanns så går hela livet ut på att födas, växa upp, utbilda sig för ett arbetsliv som gör det möjligt att skaffa pengar för min försörjning. Några lyckas bra med det, andra mindre bra. Men hur bra vi än lyckas, hur rika vi än blir "får vi ingentign ta med oss när vi dör", som trubaduren sjöng. Vi är då bara en meningslös parentes i världhistorien.

Det meningslösa livet, säger bibelversen, har vi övertagit från våra fäder. Men då vi blir födda på nytt får vi ett nytt liv att överta från vår nya Fader i himmelen. Vi blir friköpta från ett meningslöst liv och födda in i ett meningsfullt liv.

Mitt liv blir då inte en meningslös parentes. Jag lever i Guds stora omsorg och kärlek och det finns en gudomlig plan med mitt liv. Det är ett meningsfullt liv!

Dagens manna:  Friköpt från ett meningslöst liv

Han betalade med sig själv (1 Pet 1:19)

"Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod." (1 Pet 1:19)

Dagens bibelord börjar med ordet ´nej´. Det syftar tillbaka på versen innan där det står att det inte var silver eller guld som friköpte oss från det meningslösa livet. Även om pengar och materiella tillgångar är bra att ha många gånger kan det inte friköpa oss från ett meningslöst liv. Inte ens om vi skulle vara oändligt rika. Inga pengar i världen kan klara det, även om många försöker skapa mening i sina liv genom ägodelar.

Det som verkligen kan friköpa från ett meningslöst liv är däremot ´Kristi dyrbara blod´.  Det hade varit en lättare väg för Gud att betala med materiella tillgångar. Han är ju Herre över hela världen. Men Gud betalade inte med något utanför sig själv. Han betalade med sig själv för att jag skulle få bli friköpt från ett meningslöst liv och född in i ett meningsfullt liv.

Så högt har Gud älskat världen att han gjorde just detta. Han betalade med sin egen son för att ingen skulle gå under utan alla få ett evigt liv (Joh 3:16)

Dagens manna: Han betalade med sig själv

tisdag

Gudsfruktan (1 Pet 1:17)

"Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här." (1 Pet 1:17)

Ännu en gång påminns vi om att det vi upplever nu är inte platsen för vår slutförvaring. Jesus ska komma tillbaka en dag och det är ett av Nya Testamentets huvudteman.

Men den här versen talar också om för oss hur vi ska leva, "under den tid ni vistas här". Vi ska leva i gudsfruktan. Hur gör man då?

Ordet gudsfruktan ger kanske vid första anblicken intrycket att vi ska frukta, vara rädda för, Gud. Men det är inte det som är meningen. Gud vill inte att vi ska gå och vara rädda för honom. Tvärtom. Då Nya Testamentet talar om att Jesus ska komma tillbaka är det för att vi inte ska känna oro och för att trösta oss. "Känn ingen oro... jag skall komma tillbaka och hämta er till mig" (Joh 14:1-3). "Ge nu varandra tröst med dessa ord." (=orden om att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss) (1 Tess 4:18).

Hur ska vi då förstå innebörden av ordet gudsfruktan?
Synonymordboken föreslår: "vördnad för Gud, fromhet, rättfärdighet, gudfruktighet".
Ordboken förklarar gudsfruktan med följande ord: "det att vörda och dyrka Gud och lyda hans bud"

Frågorna för oss blir då:
- Hur kan jag på bästa sätt vörda Gud?
- Hur kan jag på bästa sätt dyrka Gud?
- hur kan jag på bästa sätt lyda hans bud?

Dagens manna: Ett liv i gudsfruktan

måndag

"Sådan fader - sådan son" (1 Pet 1:16)

"Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" (1 Pet 1:16)

I den förra versen talade vi om att vara helig i betydelsen av att vara avskild för Gud. Här möter oss på nytt uppmaningen att vara heliga. Det anges till och med orsaken till att vi ska vara heliga - Gud är helig.

Målet med det kristna livet är att bli lik Jesus: "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus"  (Fil 2:5). Vi sjunger också kören "Att bli lik Jesus, det är min längtan, att tanke, gärning, ord måvisa vad jag tror...."

Gud vill att vi mer och mer ska likna honom. Han vill att vi ska bära Andens frukt (Gal 5:22-23), som är Jesu sinnelag.

Hur kan vi göra det? Framför allt genom att vara tillsammans med honom i bibelläsning och bön. Då vi är tillsammans med Herren förvandlas vi till samma bild (2 Kor 3:18). Det finns ett ordspråk som säger: "Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är". Det är logiskt att vi förvandlas till Kristuslikhet då vi umgås med honom.

Jesus är det synliga uttrycket för vem Gud fader är. Målet för den kristne är att bli lik honom. Då de ser oss ska de kunna förstå vem vi tillhör och säga "Sådan fader - sådan son" eller "Han/hon är pappa upp i dagen"

Dagens manna: Sådan fader - sådan son

söndag

Ett heligt liv (1 Pet 1:15)

"Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig." (1 Pet 1:15)

Som kristen kan man inte leva hur som helst. Ett heligt liv innebär att leva i lydnad för Herren (se vers 14).

Men ett heligt liv innebär också att vara helgad (=avskild) för Herren. Då jag bli helgad, invigd och avskild, för Herren, innebär det att jag väljer bort en del saker i mitt liv och frigör tid och energi till att fullgöra den kallelse som jag blivit avskild (=helgad) till.

Ett heligt liv, eller att vara helgad, är inte bara något som hände en gång i tiden i mitt liv. Det började kanske med ett beslut en gång i tiden, men det håller också på just nu. Varje dag, varje timme, varje minut. Att vara helgad innebär att jag har bestämt mig för att följa och lyda Herren i smått och stort.

Dagens manna: Ett heligt liv.

lördag

Lydnadens barn (1 Pet 1:14)

«Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga” (1 Pet 1:14)

Att bli kristen innebär ett radikalt regimskifte. Innan du blev kristen styrdes du av dina egna önskningar och begär. Då du blir kristen låter du Jesus bli Herre i ditt liv. (Rom 10:10). 

Vår kärlek till Gud definieras utifrån vårt förhållande till Guds bud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig" (Joh 14:21). Det omvända måste oockså gälla: Om vi inte lyder Guds bud älskar vi inte Jesus, hur mycket vi än lovsjunger honom och säger att vi älskar honom.

Lydnad är inte en nådegåva. Det är någonting vi måste lära oss. Till och med Jesus fick gå i lydnadens skola: "Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom lidande" (Heb 5:8 FB).

Att lyda Jesus är inte bli slav under något, det handlar mer om att bli fri. Ett staket kan kanske upplevas som ett hinder, men det kan lika gärna uppfattas som ett skydd mot det som är utanför staketet.

Att lyda Jesus är inte en begräsning, det öppnar för nya möjligheter. Om vi inte lyder Jesus är vi begränsade till vår egen förmåga. Om vi lyder Jesus får vi gå i Hans kraft.

Att lyda Jesus innebär inte att jag går miste om allt som är roligt i livet. Det gör mitt liv rikare.

Det är av kärlek som pappa inte tillåter att hans tre-årige son får leka vid sidan av motorvägen, även om det från sonens perspektiv ser ut som om han går miste om något spännande.

Dagens manna: Jag får vara ett lydnadens barn