onsdag

Fri att tjäna Herren (1 Pet 2:16)

"Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud." (1 Pet 2:16)
 
Jesus kom till jorden för att befria människor. Han var sänd av Fadern för att fullgöra ett bestämt uppdrag. Jesus säger: "Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet" (Luk 4:18).

Jesus var själv fri att fullgöra sitt uppdrag, eller låta bli. Ingen tvingade honom. Han gav sitt liv av fri vilja. Jesus säger om sitt liv: "Ingen har tagit det från mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka" (Joh 10:18)

Genom Jesu död på korset köpte Jesus oss fria från synd och skuld. Genom att Jesus sände den Helige Ande på pingstdagen blev vi fria från fruktan och vi blev fria att tjäna Herren i glädje och i den Helige Andes kraft. 

Dagens vers betonar att vi är fria människor. Men det ligger ett ansvar i att vara fri och vi uppmanas att inte missbruka vår frihet.

I den karismatiska väckelsen på 1970-talet brukade vi sjunga: "Fri, fri, min ande är fri, Jesus har köpt mig fri. Fri att sjunga, fri att dansa, fri att prisa hans namn"

Vi är fria att använda vår frihet till att låta Jesus vara Herre i våra liv. Fria att tjäna honom. Att inte använda denna frihet är också att missbruka den.

Dagens manna: Fri att tjäna Herren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar