tisdag

Det blir som Gud har sagt (1 Pet 2:22)

"Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun." (1 Pet 2:22)
Här beskriver Petrus hur Jesus är och hur han levde sitt liv. För att beskriva Jesus använder Petrus ett citat från profeten Jesaja, som levde många hundra år innan Jesus föddes. Jesaja kapitel 53 handlar om den kommande Messias och Petrus citerar vers 9.

Tänk att Gud så lång tid i förväg beskriver hur den kommande Messias ska vara. Århundradena går och så en dag kommer Jesus till jorden och visar sig vara den som profeterna berättat om så lång tid i förväg. Det blir alltid som Gud har sagt.

Dagens manna: Det blir som Gud har sagt-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar