onsdag

Då vi möter prövningar - 1 Kor 10

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 10
"Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." (1 Kor 10:13 Bibel 2000)

Vi möter prövningar här i livet. Ibland kan vi tycka att de kommer orättvist. Livet drabbar oss på så olika sätt.

Men i allt detta får vi hålla fast att Gud är trofast: Han kommer att visa oss en utväg.

Ibland får vi bara tålmodigt vänta. Utvägen kanske inte kommer precis då vi tycker den borde komma. Utvägen kanske inte heller är den utväg vi räknat med.

Men håll ut. Gud är trofast. Han kommer att visa utvägen.

Att springa i rätt riktning - 1 Kor 9

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 9
"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften." (1 Kor 9:24-26 FB)

Det räcker inte med att springa fortast för att vinna. Man måste även springa åt rätt håll. Man måste ha målet i sikte.

Vi måste gång på gång bli stilla inför Herren och ta ut kompassriktningen. Vad är målet med det jag gör? Kommer jag närmare målet om jag agerar som jag gör?

Det gäller både för livet och för de enskilda dagarna.

Det kan vara viktigt att inför Herren ställa frågorna: Vad är målet för mitt liv? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vem vill jag vara?

Då vi har besvarat de frågorna kan det vara lättare att ta de små besluten i vardagslivet.

Avstå för någon annans skull - 1 Kor 8

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 8
"Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. " (1 Kor 8:11-13 FB)

Här handlar det om att avstå från något som i sig själv inte är fel, men att avstå för någon annans skull. För att inte denne ska komma på fall.

I exemplet handlar det om att avstå från kött från avgudaoffer. Iag kanske det handlar om att avstå från andra saker för att inte någon annan ska komma på fall. Det kan till exempel handla om att avstå från alkohol för att rädda någon att falla tillbaka i missbruk.

Att avstå från en rättighet vi har kan vara lika aktullt idag.

-Är det något speciellt jag kan avstå från något idag? För någon annans och för Kristi skull.

söndag

Köpt och betalt - 1 Kor 7

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 7
"Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor." (1 Kor 7:23 FB)

Då vi blir kristna bekänner vi Jesus som Herre (Rom 10:9). Men ibland kan vi under livsvandringen glömma bort vem som är Herre i våra liv. Vi kanske styrs av vad andra människor tycker och blir "förslavade" under människor. Eller vi kanske helt enkelt vill styra allt efter vad vi tycker.

Det är vikigt att vi ofta påminner oss själva om vem som är Herre i vårt liv. Att vi blivit köpta och att priset är betalt.

Då den tanken får fäste i oss kommer den att förvandla våra liv.

lördag

Ett tempel åt den helige Ande - 1 Kor 6

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)
I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.

Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande.

-På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?

fredag

Ert skryt låter inte bra - 1 Kor 5

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 5
"Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen" (1 Kor 5:6 FB)

I kapitlet går Paulus tillrätta med olika missförhållanden i församlingen. Han tar både upp uppenbara moraliska synder, men också mindre synliga uttryck för synd, som skryt.

Det är lätt att vi vill framställa oss själva så positivt som möjligt. Ibland så mycket att vi tänjer på sanningen. Men även om det vi säger skulle vara sant så är det inte alltid nödvändigt att tala om det för andra.

Då vi berättar om oss själva ligger det nära till hands att jämföra oss med andra. Vi vill vara bättre, mer framgångsrik, se bättre ut än andra. Men vi behöver inte ständigt jämföra oss med andra.

En god vän sa ofta: "Fräls oss från jämförelse". Vilken befrielse att få vara frälst från jämförelse.

torsdag

Förvaltare av Guds hemlighet - 1 Kor 4

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemlighter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

-Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

onsdag

Gud ger växten - 1 Kor 3

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 3
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. (1 Kor 3:6-9 FB)

Människor liknas vid en åker. I en del människor vi möter får vi vara med att plantera tron på Gud. Hos andra får vi vattna den tro som redan finns. Men det är Gud som ger växten.

-Hjälp mig, Herre, att idag vara vaksam på de möten med andra människor som jag får. Hjälp mig att att kunna plantera och vattna tron, så att du kan ge växt.

I Ande och kraft - 1 Kor 2

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 2
"Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" ( 1 Kor 2:4-5)

Det finns predikan som bygger på mänsklig visdom och det finns predikan som bygger på Ande och kraft (vers 4).

Det finns tro som bygger på mänsklig visdom och det finns tro som bygger på Guds kraft (vers 5).

Mänsklig visdom kan vara opålitlig. Den förändrar sig och finner alltid ny visdom. Men jag tror att mänsklig visdom ibland kan vara med att öppna hjärtat för Guds kraft.

-Jag längar efter att få se mer av Ande och kraft i Guds församling i stället för mänsklig visdom och självansträngning.

måndag

Din kallelse - 1 Kor 1

Bibelläsning: Första Korinterierbrevet 1
"Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1:9 FB)

Gud har i första hand kallat oss till gemenskap med Jesus.

Många människor är så upptagna av att försöka hitta sin kallelse att de glömmer bort att kallelsen i första hand är en kallelse till gemenskap med Jesus.

Då Gud kallar oss är det inte för att vi ska springa ärenden åt Honom i första hand. Det kommer i andra hand.

Han kallar oss till gemenskap därför att Han älskar oss. Gud är kärleken. Men kärleken är meningslös om det inte finns någon där att älska.

-Gud hjälp mig idag att inte vara så upptagen av tjänsten för dig att jag glömmer bort att vara tillsammans med dig.

söndag

Titus

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Brevet till Titus. (3 kommentarer)

Tit 1 - Stå fast i en föränderlig värld
Tit 2 - Guds nåd fostrar oss
Tit 3 - Förnyelse i den Helige Ande

Förnyelse i den Helige Ande - Tit 3

Bibelläsning: Brevet till Titus 3
"Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare" (Tit 3:4-6 FB)
Han frälste oss. Inte på grund av våra gärningar. Vi får ta emot förnyelse i den Helige Ande. Inte heller det på grund av våra gärningar.

Vi har så lätt att falla tillbaka och leva som om allt hängde på våra gärningar. I stället för att leva i "förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss" litar vi på våra egna ansträngningar och vår egen förmåga.

Men Gud vill att vi ska leva i, och vara beroende av, den Helige Ande som Gud så rikligt utgjuter över oss.

-Jag får just nu bara bli stilla, se på hans löfte, och andas in den Helige Andes närvaro och kraft i mitt liv.

Guds nåd fostrar oss - Tit 2

Bibelläsning: Brevet till Titus 2
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är" (Tit 2:11-12 FB)
Kan man bli fostrad av nåden? Brukar inte fostran normalt bygga på negativa reaktioner på oönskade handlingar och omvänt?

Men nåd handlar inte om negativa reaktioner eller sanktioner.

Nåd innebär att jag fortsätter att vara älskad även om jag skulle uppföra mig illa.

Då jag förstår djupet av Guds nåd, hur mycket det kostade Jesus att köpa mig den nåden, då aktar jag mig för att såra den som älskar mig så mycket.

Då blir jag fostrad av nåden...

Stå fast i en föränderlig värld - Tit 1

Bibelläsning: Brevet till Titus 1
"Han (församlingsledaren) skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna" (Tit 1:9 FB)

Kapitlet handlar om hur en församlingsledare bör vara. Ett av kraven är att han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord.

Vi lever i en föränderlig värld. Förändringstakten accelerar ständigt. Många inom kristenheten överger "lärans tillförlitliga ord" och låter sig anpassas till den nuvarande tidsålderns sätt att tänka.

Vi behöver be om ledare idag som kan stå fasta då allt runtomkring vacklar.

fredag

Jakobs brev

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Jakobs brev. (5 kommentarer)

Jak 1 - Då tron sätts på prov
Jak 2 - En död tro
Jak 3 - Vaka över dina ord!
Jak 4 - Närma er Gud
Jak 5 - Trons bön

Trons bön - Jak 5

Bibelläsning: Jakobs brev 5
"Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." (Jak 5:14-16 FB)

Trons bön kan uträtta stora saker, säger dagens bibeltext.
Men det handlar inte om tron på vad som helst.
Det handlar inte om tron för helande.
Det handlar inte heller om jag har tro på kraften i min egen bön.

Det handlar om tron på Jesus: "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra" (Jesus i Joh 14:12)

-Hjälp att leva hela mitt liv (inte bara min bön) i tron och tilliten om att Gud tar hand om mitt liv och att Han vill välsigna mig på ett överflödande sätt.

Närma er Gud - Jak 4

Bibelläsning: Jakobs brev 4
"Närma er Gud, så skall han närma sig er." (Jak 4:8 FB)

Fadern stod och väntade på den förlorade sonen. Då sonen närmade sig Fadern, var Fadern där och festen kunde börja.

Gud tränger sig inte på. Då vi närmar oss Honom, närmar Han sig oss. Då finns Han där för oss.

Tycker du att Gud känns långt borta, kan du vara säker på att det inte är Han som flyttat på sig.
Då vi närmar oss Honom...

Vaka över dina ord! - Jak 3

Bibelläsning: Jakobsbrevet 3
"Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:8-10 FB)

Våra ord skapar något. Både i oss själva och hos andra.

Våra ord kan förstöra dagen, ja till och med livet, för en annan människa.

Men våra ord kan också vara med att "lyfta" en annan människa. Ord av uppmuntran, uppskattning och tröst kan förvandla en annan människas liv.
-Herre hjälp mig idag att vara varsam med mitt tal så jag använder det till att bygga upp och inte riva ned.

måndag

En död tro - Jak 2

Bibelläsning: Jakobs brev 2
"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar"
(Jak 2:17-18 FB)

En levande tro finner alltid uttryckssätt. En levande tro demonstreras i handling.
Jag tror dessutom att då vi släpper loss vår tro att uttryckas i handlingar - då växer vår tro. Allt som är levande tillväxer.

-Gud, hjälp mig idag att uttrycka min tro i handlingar.

söndag

Då tron sätts på prov - Jak 1

Bibelläsning: Jakobs brev 1
"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3 FB)

Sången "Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstår", brukade vi sjunga mycket förr. Vem vill ha prövningar? Det är inte det vi längtar efter här i livet.

Men dagens bibelord talar om det positiva med prövningar. Prövningar göra att vi utvecklas. Det ger en möjlighet till växt. Varje gång vi utsätts för en prövning, testas vår tro. Om vi inte möter prövningen på ett bra sätt, tror jag att prövningen ofta kommer tillbaka till dess vi lärt oss att hantera prövningen i tro på Gud.

torsdag

Hebreerbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Hebreerbrevet. (13 kommentarer)

Hebr 1 - Gud talar
Hebr 2 - Guds vittnesbörd
Hebr 3 - Se på Jesus
Hebr 4 - Då du hör hans röst
Hebr 5 - Ett skärpt sinne
Hebr 6 - Själens ankare
Hebr 7 - Den störste
Hebr 8 - Vad finns i ditt hjärta?
Hebr 9 - Plocka manna
Hebr 10 - Frimodighet och uthållighet
Hebr 11 - Att veta något som man inte kan veta något om
Hebr 12 - Bittra rötter
Hebr 13 - Därför

Därför - Hebr 13

Bibelläsning: Hebreerbrevet 13
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?"
(Hebr 13:5-6 FB)

Varför
kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare och att jag inte ska frukta?
Därför att Gud själv har sagt att han aldrig ska lämna mig eller överge mig.

Det skapar trygghet och stabilitet om jag kan bygga mitt liv på vad Gud har sagt och inte bara hur jag känner mig idag.

Bittra rötter - Hebr 12

Bibelläsning: Hebreerbrevet 12
"Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas." (Hebr 12:15 FB)

Då du blir sårad är det lätt att en bitter rot får fäste i ditt inre. Det kan leda till att både du och många andra kommer till skada om du låter den bitra roten finnas kvar.

Dagens kapitel uppmanar oss att lägga bort allt som tynger (v.1) och fästa vår blick vid Jesus (v.2).

Rensa i ditt inre så att inte en bitter rot får fäste.

onsdag

Att veta något som man inte kan veta något om - Hebr 11

Bibelläsning: Hebreerbrevet 11
"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." (Hebr 11:1 FB)

Visshet är att veta något. 1 Johannesbrevet står det flera gånger att vi vet (1 Joh 5 v.18, v.19, v.20). Johannes skriver i samma kapitel: "Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv". (1 Joh 5:13)

Gud vill att vi ska ha visshet, att vi ska veta. Vem skulle ge sig till tåls med en 75-procentig frälsningsvisshet?

Tro kan vara att plötsligt bara veta att Gud finns och att han älskar mig och att jag får bli frälst av bara nåd. Att helt enkelt bara veta något som man egentligen inte kan veta något om.

Frimodighet och uthållighet - Hebr 10

Bibelläsning: Hebreerbrevet 10
"Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat." (Hebr 10:35-36 NIV)

Vi behöver både frimodighet och uthållighet. Men kanske inte samtidigt. Uthållighet kan vara ett hinder då vi skulle gått fram med frimodighet. Och frimodighet kan hindra oss att få det Gud lovat om vi i stället för frimodighet skulle ha väntat i uthållighet.

Vi behöver frimodighet för att bli frälsta. Vi måste våga ta steget och acceptera Jesus som vår frälsare och Herre. Att vänta i uthållighet kan i sådana tillfällen vara ett hinder för att bli frälst. Vi behöver frimodighet för att ta emot dopet i den Helige Ande.

Det tar lång tid att bli Kristuslik, det vi kallar för helgelsen. Minst ett helt liv. Vi måste vara uthålliga och inte ge upp då vi gång på gång upplever att det finns stora brister i vår Kristusliket. Man blir inte Kristuslik genom att stampa i golvet och frimodigt säga: "I Jesu namn är jag Kristuslik nu!"

Vi behöver både frimodighet och uthållighet.

-Gud ge mig vishet att förstå när jag ska använda frimodighet och när jag ska uthålligt vänta.

tisdag

Plocka manna - Hebr 9

Bibelläsning: Hebreerbrevet 9
"Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor." (Hebr 9:3-4 FB)

Då Israels barn gick genom öknen på väg mot det förlovade landet, fick de för varje dag en portion manna för att överleva. På samma sätt behöver den kristne ett dagligt tilltal från Bibeln, ett "mannakorn", för att kunna överleva som kristen.

I Templet fanns mannakornen förvarade i det allra innersta rummet. Vi kristna är enligt Bibeln Guds Tempel på jorden. Längst inne i vårt innersta ska vi bära med oss ord från Gud, att leva av för varje dag.

Så här kan du hämta ditt dagliga manna:
Läs ett kapitel av Bibeln varje dag. Hitta en speciell vers, mening eller ord som talar till dig. Det kan vara en förmaning, ett löfte, en bön eller något annat. Ibland kan du behöva läsa kapitlet flera gånger för att hitta ditt personliga manna.

Då du har hittat ditt dagliga manna, kan du ta det med dig ut i dagen. Ta fram det och repetera det flera gånger och förvara det längst därinne i ditt hjärta.

Vad finns i ditt hjärta? - Hebr 8

Bibelläsning: Hebreerbrevet 8
"Detta är det förbund som jag efter denna tidskall sluta med Israels hus, säger Herren:Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk." (Hebr 8:10 FB)
Det som finns i våra hjärtan påverkar i stor utsträckning hur vi lever. Vårt hjärta kan vara fyllt av många negativa saker som kan förstöra både vårt eget och andras liv:
Bitterhet, hat, hämndbegär, avundsjuka.

Men vårt hjärta kan också vara fyllt av det som är gott. Gud vill att hans folk ska ha Guds ord skrivet i sina hjärtan. Guds ord är uttrycket för vad Gud tänker.

Om vårt hjärta är fyllt av det som är gott kommer det att välsigna inte bara oss själva, utan också de människor som vi möter.

måndag

Den störste - Hebr 7

Bibelläsning: Hebreerbrevet 7
"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." (Hebr 7:25 FB)

Hebreerbrevets författare kommer här tillbaka till ett genomgående tema i boken. Jesus är den störste. Här jämförs Jesus med prästfunktionen i det Gamla testamentet.

Jesus är överlägsen alla tidigare prästfunktioner: "En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna" (v.26)

Jesus är vår överstepräst.
-Han har makt att fräsla var och en som kommer till Gud
-Han manar gott för oss. - Alltid!

söndag

Själens ankare - Hebr 6

Bibelläsning: Hebreerbrevet 6
"I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare" (Hebr 6:19 FB)

Kapitlet tar upp många fantastiska sanningar:
-Att vi redan här och nu kan smaka den kommande världens krafter (v.5). Jag tror att Gud vill att vi ska smaka mer av den himmelska kraften i våra liv.

-Att vi ska ha kristna föredömen som vi ska ta efter, "imitera" (v.12). Vem eller vilka är dina föredömen?

-Att vi får ha en ankare för vår själ. Tänk vad många människor som lever rotlöst och bara irrar hit eller dit. En kristen har fått ankra upp mot något som är fast och aldrig rubbas eller förändras.

lördag

Ett skärpt sinne - Hebr 5

Bibelläsning: Hebreerbrevet 5
"Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont." (Hebr 5:14)

I kapitlet jämförs utvecklingen av den kristna människan med det mäsnkliga livets utveckling. Spädbarn kan inte äta fläskkotletter. De behöver mjölk.

Vi måste enligt bibelversen ovan öva oss så våra sinnen skärps så att vi kan uppfatta vad Gud vill säga till oss.

-Idag är en bra dag att börja öva!

Då du hör hans röst - Hebr 4

Bibelläsning: Herbreerbrevet 4
" I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan." (Hebr 4:7)

Dagens kapitel handlar om att höra från Guds ord.
-Det står att Guds ord är skarpare än något tveegggat svärd (v.12).
-Det står också att man kan ta emot Guds ord till ingen nytta om man inte tar in det i sig (v.2)

Men budskapet som återkommer flera gånger är att Gud talar. Och då han säger något till mig, vill Gud att jag skall lyssna, ta emot det och lyda det han säger.

-Gud talar till mig varje dag. Vad vill han säga till mig just nu?