onsdag

31 december

Från dagens bibelläsning den 31 december


- Kom snart!
- Uppenbarelseboken 22 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 22 finner du HÄR

- Har du bestämt dig? - Andra Krönikeboken 23 - Läs HÄR. 

- Dagen kommer! - Malaki 4 - Läs HÄR.

tisdag

30 dec

Från dagens bibelläsning den 30 december


- Allt blir nytt
- Uppenbarelseboken 21 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 21 finner du HÄR

- Gud vakar över sitt ord- Andra Krönikeboken 22 - Läs HÄR

- Vika av från vägen - Malaki 2 - Läs HÄR.
 
- Att inse sin synd - Malaki 3 - Läs HÄR.

29 dec

Från dagens bibelläsning den 29 december
- Den slutliga domen - Uppenbarelseboken 20 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 20 finner du HÄR

- Ett sorgligt kapitel- Andra Krönikeboken 21 - Läs HÄR

- Förakt för Herren - Malaki 1 - Läs HÄR.

söndag

28 dec

Från dagens bibelläsning den 28 december


- Prisa Herren! - Psalm 150 - Läs HÄR.

- "När de började jubla..." - Andra Krönikeboken 20 - Läs HÄR

- En öppen källa till rening - Sakarja 13 - Läs HÄR.

- Herren kommer - Sakarja 14 - Läs HÄR.

lördag

27 dec

Från dagens bibelläsning den 27 december


- Lovsång och Guds ord - Psalm 149 - Läs HÄR.

- Han fick dem att återvända till Herren - Andra Krönikeboken 19 - Läs HÄR

- En herde för slaktfåren - Sakarja 11 - Läs HÄR.

- En bönens ande - Sakarja 12 - Läs HÄR.

fredag

26 dec

Från dagens bibelläsning den 26 december


- Jesus kommer tillbaka! - Uppenbarelseboken 19 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 19 finner du HÄR

- En fog på rustningen - Andra Krönikeboken 18 - Läs HÄR

- Konungen kommer! - Sakarja 9 - Läs HÄR.

- Herren visslar - Sakarja 10 - Läs HÄR.

25 dec

Från dagens bibelläsning den 25 december- Världsekonomin kollapsar - Uppenbarelseboken 18 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 18 finner du HÄR

- Stolt över att gå Herrens vägar - Andra Krönikeboken 17 - Läs HÄR

- Falsk laglydnad - Sakarja 7 - Läs HÄR.


- Herrens ord kom till mig - Sakarja 8 - Läs HÄR.

torsdag

24 dec

Från dagens bibelläsning den 24 december

- Julevangeliet - Luk 2:1-20

- Sökes! Andra Krönikeboken 16 - Läs HÄR

- Telningen - Sakarja 6 - Läs HÄR.

onsdag

23 dec

Från dagens bibelläsning den 23 december

- Kampen hårdnarUppenbarelseboken 17 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 17 finner du HÄR


- Ert arete skall få sin lön Andra Krönikeboken 15 - Läs HÄR

- Genom Guds Ande - Sakarja 4 - Läs HÄR.
 
- Rening för Guds folk - Sakarja 5 - Läs HÄR.

måndag

Kom snart! - Uppenbarelseboken 22

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22
"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

______________________

Innehåll:

Vers 1-5 - Den dubbla stömmen
Syn om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och ans närvaro ger allt ljus man behöver.

Vers 6-21 - Avslutning
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i dena bok. Anden och bruden inbjuder alla som törstar att komma oc dricka fritt av livets vatten.
Boken av slutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".
______________________

Studiefrågor


Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, början och slutet

1. vv1-5, dessa verser ger oss en inblick i fullkomligheten i himlen. ... är det möjligt för oss att förstå vad Gud har i beredskap för oss? ... tror du att vi har det bästa framför oss?

2. v13, på vilket sätt påverkar det våra liv idag att veta att Gud är början och slutet på alla ting?

3. v17, att komma till himlen och få tillgång till livets vatten och livets träd är en fri gåva, köpt genom Lammets blod (Jesus) då han dog för oss. Om vi sätter vår tilltro till honom då det gäller förlåtelsen för våra synder och tror på uppståndelsen, så är vi tillförsäkrade vår plats i himlen.Varför är det så svårt för en del människor att ta till sig detta, tror du?

4. v20, Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? ...Om du visste att han sklle komma tillbaka någon gång i år, hur skulle du ändra dina prioriteringar?

22 dec

Från dagens bibelläsning den 22 december

- Behåll kläderna på Uppenbarelseboken 16 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 16 finner du HÄR


- Sök Herren Andra Krönikeboken 14 - Läs HÄR

- Vänd om - Sakarja 1 - Läs HÄR.
 
- Var stilla inför Herren - Sakarja 2 - Läs HÄR.

söndag

Allt blir nytt - Uppenbarelseboken 21

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.

________________________
Innehåll:

Vers 1-8
En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem är församlingen, en brud smyckad för brudgummen. Ingen död, ingen sorg eller smärta ska finnas för det som var en gång är nu borta. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör alltig nytt"

Vers 9-27
Syn om församlingen som det nya Jerusalem, Lammets hustru. Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok får vara med i det nya Jerusalem.

________________________


Studiefrågor

Himmelen är för dem som har sitt namn skrivet i Livets bok

1. vv1-5, de finns de som påstår att människorna genom att omsätta sin  tro till aktiviteter, social rättvisa och andlig utveckling, kommer att förbättra mänskligheten så att den blir färdig för Jesu återkomst och att himmelriket kan förverkligas på jorden. Efter att ha läst Uppenbarelseboken så här långt håller du med om det? ... eller tror du att livet kommer att bli hårdare, med mer förföljelse av kristna, en större inteolerans mot kristendomen, helt till dess Jesus bryter in och regerar i tusen år?

2. v27, Är ditt namn skrivet i Livets bok?

21 dec

Från dagens bibelläsning den 21 december

- Du får vara med - Psalm 148 - Läs HÄR.

- Herren vår Gud Andra Krönikeboken 13 - Läs HÄR

- Vänd om - Sakarja 1 - Läs HÄR.

Den slutliga domen - Uppenbarelseboken 20

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 20
"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna." (Upp 20:12 FB)

I kapitel 20 beskrivs Kristi seger över Satan. Satan blir besegrad och bunden i tusen år och martyrerna regerar med Kristus i dessa tusen år: "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år." (vers 4)

Därefter beskrivs den slutliga domen där alla människor döms efter sina gärningar. Samma dom som Jesus beskriver i sitt stora tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-27. "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig." (Matt 27:40 FB)
________________________
Innehåll:

Vers 1-3
Satan binds i tusen år


Vers 4-6
Martyrerna blir levande igen och regerar med Kristus i tusen år.

Vers 7-10
Satan blir fri igen och förför människor. Därefter kastas han slutligen i den brinnande sjön.

Vers 11-15
Livets bok öppnas och var och en döms efter sina gärningar
________________________

Studiefrågor

Tusenårsrikets kungadöme efterföljs av domen framför den stora vita tronen

1. vv1-6, några påstår att det inte kommer att bli ett bosktavligt, verkligt Tusenårsrike då Kristus regerar. Vad tror du?

2. v10, några påstår att den inte finns någon bokstavlig, verklig djävul. Vad tror du?

3. v11, några påstår att det inte finns någon bostavlig, verklig Gud. Vad tror du?

lördag

20 dec

Från dagens bibelläsning den 20 december

- Guds ord - Psalm 147 - Läs HÄR.

- Att överge Herrens undervisning Andra Krönikeboken 12 - Läs HÄR

- "Ni sår mycket men skördar lite" - Haggai 1 - Läs HÄR.
 
- "Min Ande är mitt ibland er" - Haggai 2 - Läs HÄR.

Jesus kommer tillbaka!- Uppenbarelseboken 19

Bibelläsning: Uppenbareleboken 19
"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg." (Upp 19:11-14 FB)

Äntligen är himlen öppen igen! Kapitel fyra inleds med en öppen dörr till himlen och en inbjudan att se världsutveckelingen från ett himmelskt perspektiv. Från kapitel fyra till kapitel 19:11 får vi del av Johannes syn ur ett himmelskt perpektiv. Det handlar om den ständigt pågående lovsången i himlen och om de dramatiskta händelserna på jorden.

Det är en smärtsam läsning att se hur det onda tar över mer och mer och situationen på jorden förvärras under Antikrists styrelse.

Men i kapitel 19 ser vi ljuset igen. Himlen är öppen och Jesus kommer tillbaka till jorden med de himmelska härarna för att upprätta sitt fredsrike på jorden.

Vilken dag det kommer att bli!!!

______________________
Innehåll:
Här bryter ljuset igenom i Johannes mörka vision. Efter många kapitel som beskriver tiden under den stora Vedermödan som Jesus talar om i Matteuss 24, får mörkret ge vika. Jesus kommer tillbaka tillsamman med himmelens härskaror!

Läs kapitlet och gläd dig åt Kristi seger.
______________________

Studiefrågor


Jesus Kristus besegrar den ondes armé i slaget vid Harmageddon

1. v7, vem är lammets brud?

2.v9, om församlingen (de kristna togs upp i uppryckelsen före vedermödan) är bruden (se t.ex. Ef 5:32) vilka är då gästeran som inbjuds till bröllopsmiddagen? ... de som sätter sin tro på Jesus efter uppryckelsen?

3. v10, har denna vers någon betydelse för dem som överväger att be till änglar?... vad säger oss denna vers om Jesu gudom?

4. vv19 och 20, beskrivs vilddjuret som en person? ...verkar det som om vilddjuret har stort inflytande?.. är kampen mot Kungars Kung och Herrars Herre framgångsrik?

19 dec

Från dagens bibelläsning den 19 december- Alla folk skall tillbe Uppenbarelseboken 15 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 15 finner du HÄR


- De lyssnade på Herrens ord Andra Krönikeboken 11 - Läs HÄR

- Innan det är för sent!- Sefanja 2 - Läs HÄR.
 
- En hjälte som kan frälsa - Sefanja 3 - Läs HÄR.

torsdag

Världsekonomin kollapsar - Uppenbarelseboken 18

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 18
"På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:14 FB)
"Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster." (Upp 18:11 FB)

Hela världsekonomin som bygger på vilddjurets handelssystem (se kap.13) kollapsar plötsligt. Återigen ser vi att Johannes inte beskriver sin egen tid. Då fanns ingen världsekonomi. Om det på den tiden skulle uppstå handelsproblem i en by, tog det kanske en vecka innan nästa by fick reda på det.

Men här kollapsar världsekonomin på en enda timme. Det är bara sånt som sker i våra dagar, då hela världsekonomin hänger samman. Vi har redan upplevt några tillfällen då allt plötsligt rasar på världsmarknaden.

Men håll ut i alla dystra beskrivningar från Uppenbarelseboken. I nästa kapitel (kap.19) vänder det! Jesus kommer tillbaka! Håll ut - det är bara ett kapitel kvar!

"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning" (Luk 21:28 FB)

_________________________
Innhåll:
Babylons fall

Vers 1-3
Ännu en ängel framträder och proklamerar Babylons fall

Vers 4-8
En röst från himlen varnar Guds folk att dra sig bort från Babylon för att undkomma de kommande plågorna

Vers 9-19
Klagosång över det fallna Babylon

Vers 20-24
Guds församling uppmanas till lovsång över det fallna Babylon och befrielse för Guds folk. I Babylon "fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden" (vers 24)

_________________________


Studiefrågor


Guds dom faller slutligen över Babylon och förstör det

1. Då vi har läst kapitel 17 och nu kapitel 18, kan vi identifiera vem eller vad Babylon är?

2. Några har föreslagit att Babylon är en person, eller ett rike, eller en religion eller ett handelscentrum... kan vi veta något om det?

3. Om denna profetia handlar om framtiden, är det möjligt att en framtida generation kommer att kunna veta exakt vad/vem Babylon är och kunna identifiera det?

4. Vilken användning har vi av detta kapitel idag?

18 dec

Från dagens bibelläsning den 18 december

- En ny sång Uppenbarelseboken 14 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 14 finner du HÄR


- Vi skördar vad vi sår Andra Krönikeboken 10 - Läs HÄR

- Herrens dag är nära - Sefaja 1 - Läs HÄR.

onsdag

Kampen hårdnar - Uppenbarelseboken 17

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 17
"De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung." (Upp 17:14 FB)

Vilddjurets makt ökar. Jordens regeringschefer "överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret" (vers 13). De har ställt "sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse" (vers 17).

Men mitt i den eskalerande konflikten finns en förutsägelse om hur striden kommer att sluta. Lammet, tillsammans med de troende kommer att segra, eftersom han (Jesus) är herrarnas Herre och konungarnas konung (vers 14).

Här kommer de goda nyheterna. Du som är troende - du är med på det segrande laget! Även om det inte alltid ser ut så...
 
________________________
Innehåll:
Johannes får i en ny syn uppleva domen över Babylon. Babylon gestaltas av en kvinna som är berusad av blodet från Jesu vittnen. 

Kvinnan bärs upp av vilddjuret med sju huvuden och tio horn. I synen ser Johannes också alla dem som inte har sitt namn skrivet i Livets bok.
 
En strid utbryter där Lammet med sina trogna besegrar de tio hornen. Sedan vänder sig de tio hornen och vilddjuret mot kvinna och förgör henne.
________________________
 
Studiefrågor

En ängel förklarar för Johannes vad som sker

1. Ängeln förklarar en del av det som händer för Johannes. Är det för hans skull? För vår skull? Eller för vilken generation som helst som bevittnar dessa saker?

2. Då du har läst Uppenbarelseboken den senaste veckan, tror du att det beskriver något som har hänt, något som händer just nu, något som aldrig kommer att hända eller något som kommer att hända i framtiden? 

17 dec

Från dagens bibelläsning den 17 december

- Vilddjurets märke Uppenbarelseboken 13 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 13 finner du HÄR


- När drottningen av Saba fick höra ryktet...Andra Krönikeboken 9 - Läs HÄR

- Lyssna på Gud - Habackuk 2 - Läs HÄR.
 
- Låt ditt verk få liv igen - Habackuk 3 - Läs HÄR.

tisdag

Behåll kläderna på - Uppenbarelseboken 16

Bibelläsning: Uppebarelseboken 16"De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon." (Upp 16:14-16 FB)

Sista striden är här! Det börjar i varje fall närma sig den stora striden i tidens slutskede vid Harmagedon.

Som Jesus sagt i evangelierna säger han nu igen: "Se, jag kommer som en tjuv". Och som så många gånger tidigare i Nya Testamentet uppmanas vi att inte slumra till i vårt andliga liv, utan vara vakna. Här används bilden av att vara klädda och bevara kläderna på.

I Jesu stora tal om tidens slut (Matteus 24-25) berättar Jesus liknelsen om de tio jungrurna:
"Vid midnatt hördes ett rop: Se brudgummen kommer!" (Matt 25:6)
"Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13) 
 
_______________________
Innehåll:
 
Vers 1-7
Den första skålen töms över jorden, den andra skålen töms över havet och den tredje skålen töms över floderna och vattenkällorna.

Vers 8-11
Den fjärde skålen töms över solen och den femte skålen röms över vilddjurets tron.

Vers 12-16
Den sjätte skålen töms över den stora floden Eufrat
 
Vers 17-21
 Den sjunde skålen töms över luften

Kommentar:
I detta kapitel ser Johannes stora naturkatastrofer drabba jorden i den sista tiden. Havet förgiftas, luften förorenas, vattenkällorna förgiftas.
Är det detta vi börjar se i våra dagar?
_______________________
 

Studiefrågor

De sju skålarna med Guds vrede töms före Jesu återkomst

1. Då du har läst detta kapitel, vem skulle du säga är det som kontrollerar det som sker under dessa domar?

2. Hur regarer de som är i himlen?

3. Hur reagerar de som är på jorden?

4. Om du skulle se de ting som förutsägs i Bibeln hända i verkligheten, skulle du förbanna domaren eller söka hans nåd?
 
____________________

16 dec

Från dagens bibelläsning den 16 december

- Anklagad? Uppenbarelseboken 12 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 12 finner du HÄR

- Ser du målet?Andra Krönikeboken 8 - Läs HÄR
- Hur länge? Varför? - Habackuk 1 - Läs HÄR.

måndag

Alla folk skall tillbe - Uppenbarelseboken 15

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 15"Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig,och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats." (Upp 15:4 FB)

Även i detta kapitel talas de om de som "vunnit seger över vilddjuret och dess bild" (vers 2). De står inför tronen i tillbedjan.

Men det ser ut som om alla människor till slut kommer att förstå att Jesus var den han säger sig vara. Och att alla människor till slut kommer att falla ned och tillbe Honom. Till och med de som under sitt liv ivrigt förnekat honom.

"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." (Fil 2:10 FB)

Tänk vilken förmån att redan här på jorden få vara med i den lovsången. Att redan här få förstå det som en gång alla kommer att förstå. Och att veta att jag är välkommen in i den lovsången. Idag!

________________________
Innehåll:
Vers 1-4 
Guds församling sjunger lovsång till Gud

Vers 5-8
Sju änglar framträder med sju skålar av guld fyllda av Guds vrede

________________________

Studiefrågor 

Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare

1. v2 Vilka är de som kämpat sig från odjuret och dess bild? Vad kan vi göra för att vara bland dem?

2. v4 Vad menas med att alla folk ska komma och tillbe honom? jfr med Fil 2:10-11)

15 dec

Från dagens bibelläsning den 15 december

- Två vittnenUppenbarelseboken 11 - Läs HÄR.
Studiefrågor till Uppenbarelseboken 11 finner du HÄR


- Eld från himlenAndra Krönikeboken 7 - Läs HÄR

- Var finns herdarna - Nah 3 - Läs HÄR.

En ny sång - Uppenbarelseboken 14


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 14
"Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste" (Upp 14:2-3 FB)

I kapitel 14 fortsätter synen om vilddjurets märke (se kapitel 13). De som tillber vildjuret får ingen ro: "De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn" (vers 11). I kontrast mot detta beskrivs utgången för dem som höll fast vid Guds ord och tron på Jesus: "Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem." (vers 13).

Samtidigt beskrivs den ständigt pågående lovsången inför Guds tron: "De sjöng en ny sång" (vers 3). Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"

Hur låter min sång idag? Hur låter din?

_____________________
Innehåll:

Vers 1-5
De som varit trofasta Kristus lever i gemenskap med honom

Vers 6-13
Tre änglar. En som proklamerar det evangeliet, en annan proklamerar Babylons fall, och en tredje proklamerar Guds vrede över dem som tillber Vilddjret.
Välsignelsen över dem som dör i Herren.

Vers 14-16
En vision  av Kristus med en skära och om den mogna skörden som skall skördas

Vers 17-20
Guds vredes stora vinpress

_____________________

Studiefrågor

Frukta Gud och ära honom, eftersom domens tid har kommit

1. v6, är detta den yttersta uppfyllelsen av befallningen att evangeliet skulle föras ut till varje nation på jorden innan Kristi återkomst?

2. v.7 är detta budskap från ängeln en sammanfattning av ändamålet med Guds domar, att vända folkets hjärtan till honom?

______________________

14 dec

Från dagens bibelläsning den 14 december


- Lova Herren! - Psalm 146 - Läs HÄR.

- Herren håller vad han lovat - Andra Krönikeboken 6 - Läs HÄR.


- Ett sönderbrutet ok - Nahum 1 - Läs HÄR.

- Bevaka dina fästen  - Nahum 2 - Läs HÄR.

söndag

Vilddjurets märke - Uppenbarelseboken 13

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 13
"Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Upp 13:16-18 FB)

Här talar Johannes om den svåra tid som ska råda på jorden i denna tidsålders slut. Han beskriver ett nytt handelssystem där det avgörande inte är om man har pengar eller inte, utan om man är ansluten till ett globalt kontosystem som bygger på en sifferkombination.

Även här talar Johannes om en teknik han inte kan ha haft någon kunskap om. Vi är den första generation där ett sådant penninglöst system är möjligt.

Att ansluta sig till detta system innebär också att man måste tillbe vilddjurets bild. Om man inte gör det kommer man att dödas. "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild." (Upp 13:15)

Det finns flera liknande händelser i Bibeln och i historien. I Esters bok skulle alla dödas som inte tillbad Haman (Ester 3:2). I Daniels bok skulle alla dödas som inte tillbad kungens staty (Daniel 5-6). Många martyrer dödades under de första århundradena efter Kristus för att de inte avsa sig den kristna tron och tillbad kejsaren.

Johannes konstaterar att här kommer de heligas uthållighet och tro prövas (Upp13:10)

_____________________
Innehåll:

Ver 1-10

Ett vilddjur stiger upp utr havet och draken ger det sin kraft

Vers 11-15
Ett annat odjur stiger fram. Det har två horn, ser ut som ett lamm men talar som en drake

Vers 16-19
Odjuret befaller alla att dess bild och ta emot dess märke som ett tecken på att de underkastar sig honom.

Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa
I förbindelse med undervisningen om den sista tiden i Bibeln tals det mycket om Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa. Här kommer en liten kommentar i ämnet som jag skrivit i bibelstudieserien om Thessalonikerbrevet:Laglöshetens människa (2 Tess 2:2-12)
I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?

Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
-Det är ett verk av Satan (vers 9)
-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
-Han är verksam redan nu (vers 7)
-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)

Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.

Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.

Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.

Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.

Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.

Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.

Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.

Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.

Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.

Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.
Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.

Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.

TILL EFTERTANKE
-Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?
-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?


_____________________

Studiefrågor


Vi introduceras för "odjuret" som går till strid mot Guds folk

1. v1 Vem är odjuret?

2. v6 Vem är "alla som bor i himlen"?...och varför skull odjuret vilja häda dem?....skulle dessa kunna vara de kristna som tidigare tagits upp till himlen under uppryckelsen?

3. vv16-18 verkar detta ekonomiska system troligt?... eller betyder det något annat?

______________________