torsdag

Ont i magen - Uppenbarelseboken 10

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 10
Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp 10:10-11)

Johannes hade fått ett budskap och en uppmaning att profetera. Men budskapet gjorde att han fick ont i magen.

Många kristna känner säkert igen sig. Du upplever att Gud vill att du ska säga något, men helst skulle du vilja vara tyst.
-det kan vara i gudstjänst där du upplever att du ska vittna eller bära fram ett budskap
-det kan vara i ett helt annat sammanhang där du upplever att du måste säga något som du vet de andra inte kommer att hålla med om
-det kan vara ett telefonsamtal du upplever du måste ringa

Då Gud ber oss säga något har vi lätt att söka efter ursäkter varför det inte passa att säga det. Vi kan bli oroliga och vår kropp kan reagera på olika sätt. Kanske på samma sätt som Johannes med ont i magen.

Men om vi tror oss veta att det är Gud som ber oss bära fram budskapet kan det vara viktigt att tala ut det även om det kan få negativa konsekvenser för oss.

________________________
Innehåll:
Här gör Uppenbaresleboken ett liten paus från ve-rop och basuner och Johannes får i en syn se en ängel med en bokrulle. Johannes får besked att han inte får skriva ned vad som står i bokrullen, innehållet ska förseglas.

Sedan får Johannes order om att äta upp bokrullen och budskapet i bokrullen ger honom invärtes smärta. Därefter får Johannes uppmaningen att profetera på nytt.

Översikt:
Eftersom kapitel 10 gör en paus i kedjan av händelser,gör jag det också. Här lyfter vi blicken från detaljerna och ser i ett vidare perspektiv hur scenen ser ut i förhållande till Uppenbarelseboken.

Följande inläg är hämtat från min serie bibelstudier från Thessalonikerbreven, som också den har den sista tiden som huvudtema.Jesus kommer (1 Thess 4:13-18)
Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Thess 4:16-17)
I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.
Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:

Något försvinner
Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger:
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

Något kommer
Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

En trolig (och vanlig) tolkning
1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levat.

2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Thessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.

3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.
a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden.

TILL EFTERTANKE
Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. Kapitlet avslutas med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Thess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?


________________________

Studiefrågor

Ytterligare profetior om många folk, nationer, språk och kungar (v11)

v11  1. Kan denna ena vers hjälpa oss att veta hur vi ska tolka Uppenbarelseboken?... hjälper den oss att få en uppfattning om vem som påverkas av boken och vem den talar om?...leder den oss att tro att boken bara är till de tidiga kristna eller att den har betydelse också för andra tider? ... är det historia eller profetia?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar