fredag

Välkommen hem (1 Pet 2:25)

"Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare." (1 Pet 2:25)
Vi har fått en fri vila. Den fria viljan gör det också möjligt för oss att gå vilse. Vi kanske tror att vi blir friare då vi går bort från Gud. Men om vi har börjat med felaktiga val, om vi väljer att gå bort från Gud och gå vilse, kan vi lätt bli fångade i vår "frihet". Och denna frihet kan ofta leda till ett destruktivt liv.

Det fantastiska är att vi är välkomna tillbaka. Vi får vända tillbaka till våra "själars herde och vårdare".

Jag hörde en gång en berättelse om en man som satt i fängelse. Det som plågade honom mest under fängelsetiden var att han svikit sin fru och sin familj. De hade litat på honom och att han inte skulle göra något orätt. Varje dag var han plågad av tanken "kommer de att ta emot mig hemma?", "är jag välkommen hem?"

Då dagen för hans frigivning närmade sig skrev han ett brev till sin fru. Han skrev att då han var på väg hem med tåget skulle han passera deras hus. Om han var välkommen hem skulle frun hänga upp en vit handduk i trädet på deras gård. Om det fanns en vit handduk i trädet skulle han gå av vid stationen och komma hem. Om det inte fanns någon vit handduk, skulle han bara fortsätta med tåget söderut.

Han var mycket nervös då han satt på tåget. Skulle det finnas en vit handduk i trädet? Han hade svårt att tänka sig att han var välkommen hem efter allt lidande han åsamkat familjen. Tåget närmade sig hemmet och snart skulle han se trädet. Tåget kom ut ur skogen och plötsligt såg han trädet. Hela trädet var fullt av vita lakan som fladdrade för vinden. Han var välkommen hem!

Vi är fria att vända tillbaka till Gud, även om vi en gång gick bort från honom.

Dagens manna: Välkommen hem!

torsdag

Hämnden är inte ljuv (1 Pet 2:23)

"Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist." (1 Pet 2:23)
Då vi skymfas är vi benägna att skymfa tillbaka. Vi försöker kanske "svara med samma mynt", eller kanske till och med överträffa den andres skymfande.

Då andra männsikor skapar problem för oss eller åsamkar oss lidande har vi kanske en benägenhet att komma med hotelser. Vi vill försvara vår person.

Men hämnden är inte ljuv. Den bara eskalerar konflikter till större dimensioner. Ljuvlighet är däremot en person som inte lägger all sin energi på att "ge igen" och att försvara sitt eget rykte, utan i stället, på samma sätt som Jesus, överlåta vår sak till Jesus.

Dagens manna: Hämnden är inte ljuv

onsdag

Lev för rättfärdigheten (1 Pet 1:24)

"Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade." (1 Pet 1:24)
Varför dog Jesus på korset? Vi får ett svar på den frågan i denna vers som börjar med ett "för att".
Orsaken att Jesus "bar sin egen kropp upp på träpålen" var att vi skulle "dö bort från synden och leva för rättfärdigheten."

Om vi fortsätter att medvetet synda och inte lever för rättfärdigheten, förkastar vi Jesu offer för oss. Det är som om vi korsfäster Jesus på nytt. Hans död gör det möjligt för oss att dö från synden och leva för rättfärdigheten. Utan Jesus död vore det omöjligt för oss.

Hans död gör också att vi kan bli helade. Helade till ande, själ och kropp.

Dagens manna: Lev för rättfärdigheten

tisdag

Det blir som Gud har sagt (1 Pet 2:22)

"Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun." (1 Pet 2:22)
Här beskriver Petrus hur Jesus är och hur han levde sitt liv. För att beskriva Jesus använder Petrus ett citat från profeten Jesaja, som levde många hundra år innan Jesus föddes. Jesaja kapitel 53 handlar om den kommande Messias och Petrus citerar vers 9.

Tänk att Gud så lång tid i förväg beskriver hur den kommande Messias ska vara. Århundradena går och så en dag kommer Jesus till jorden och visar sig vara den som profeterna berättat om så lång tid i förväg. Det blir alltid som Gud har sagt.

Dagens manna: Det blir som Gud har sagt-

söndag

Kallad att följa Jesus (1 Pet 2:21)

"Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår." (1 Pet 2:21)
Detta handlar om vår kallelse. Kristus led och gav sig själv för oss. Vår kallelse är att ge oss ut för andra.

Det förkunnas idag på många platser ett må-bra-evangelium. Där tänker man att en bra predikan gör att människorna mår bättre efter predikan än då de kom till gudstjänsten.

Meningen med mitt liv är inte att jag ska må bra. Jesus kom inte till jorden för att han skulle må bra. Han kom för att rädda världen och friköpa människor från synd, elände och ett meningslöst liv. Vi är kallade att följa Jesus. Vi är kallade att rädda människor från synd, elände och ett meningslöst liv.

Då vi gör det blir våra liv meningsfulla. Och då vi förstår att vi är här för ett uppdrag och att följa Jesus, får vi leva meningsfulla liv, och det är inte otroligt att vi mår bra då vi förstår det.

Dagens manna: Kallad att följa Jesus

onsdag

Stort i Guds ögon (1 Pet 2:20)

"Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon." (1 Pet 2:20)
Här talas det om två slags lidanden. Lidande när vi gjort fel och lidande då vi gjort rätt. Utöver dessa två finns det naturligtvis andra slags lidanden. Till exempel lidande som vi kan drabbas av genom sjukdom eller olyckor, som varken beror på att vi gjort fel eller rätt.

I lidandet som kommer av att vi har gjort något fel, något brottsligt eller att vi avsiktligt skadat någon annan, finns inget berömvärt.

Däremot lidande som kommer av att vi gjort något rätt är stort i Guds ögon. Det kan vara att vi står upp för vår tro på Gud eller Bibeln, att vi försvarar den som mobbas, att vi vågar stå upp emot det som är politiskt korrekt om det politiskt korrekta står emot Gud.

Dagens manna: Stort i Guds ögon


måndag

Med Gud för ögonen (2 Pet 2:19)

"Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort." (1 Pet 2:19)

Här följer några verser om oförtjänt och förtjänt lidande. I denna vers talas det speciellt om att lida med "Gud för ögonen".


Tänk om vi kunde låta våra liv styras av att vi har Gud för ögonen. Inte bara i lidande, utan i allt vad vi gör. Då vi talar och då vi är tysta. Då vi arbetar och då vi vilar. I alla livets situationer. Jag är säker på att våra liv skulle göra ett stort intryck på vår omgivning om vi bara kunde leva med Gud för ögonen.

Dagens manna: Med Gud för ögonen

lördag

Om underordnande (1 Pet 2:18)

"Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa." (1 Pet 2:18)
Då vi läser denna vers i vårt sammanhang och i vår kultur kanske de "herrar" det talas om kan vara arbetsgivare, ledare i församlingen eller andra former av ledare som vi kan ha.

Det står inte att vi ska underkasta oss. Det står att vi ska underordna oss. Vi kanske tycker att vi har ledare på arbetsplatsen eller ledare i församlingen som inte alls förtjänar vår respekt eller vårt underordnande.

Om vi får en ny kårledare eller en ny ledare i församlingen så uppmanas vi att respektera dem till och med innan de haft tid att göra sig förtjänta av vår respekt och vårt underordnande. Vi kommer att möta ledare som aldrig kommer att göra sig förtjänta av vår respekt eller vårt underordnande. Budskapet är klart: Respektera och underordna er dem i alla fall.

Dagens manna: Om underordnande

fredag

Älska dina trossyskon (1 Pet 2:17) 

"Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren." (1 Pet 2:17)

 Vi får fyra uppmaningar i denna vers. Uppmaningarna går i fyra riktningar. Mot alla, mot våra trosbröder, mot Gud och mot kejsaren. Kejsaren får representera den världsliga makten för oss. Och uppmaningarna handlar om att hedra, älska, frukta och ära.

Jag tänker speciellt på mina trosbröder, eller trossyskon idag. En del av dem kan vara lätta att älska. Dem vi naturligt tycker om. Andra kan ibland vara riktigt besvärliga att älska. De kanske uppför sig på ett sätt som är långt ifrån älskvärt. 

Men vi är kallade att älska dem oavsett. Jesus förväntar sig att vi ska älska varandra:
"Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra." (Joh 5:17)
"Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er." (Joh 5:12)
Det handlar inte bara om att acceptera dem. Vi ska älska dem. På samma sätt som Jesus älskat oss!

Kyrkofader Tertullianus berättar från 200-talet e.Kr. från Nordafrika, att man sa om de kristna: "Se, hur de älskar varann".

Det var tydligen inte läran hos de första kristna som imponerade på omvärlden. Det var deras inbördes kärlek.

Dagens manna: Älska dina trossyskon

onsdag

Fri att tjäna Herren (1 Pet 2:16)

"Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud." (1 Pet 2:16)
 
Jesus kom till jorden för att befria människor. Han var sänd av Fadern för att fullgöra ett bestämt uppdrag. Jesus säger: "Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet" (Luk 4:18).

Jesus var själv fri att fullgöra sitt uppdrag, eller låta bli. Ingen tvingade honom. Han gav sitt liv av fri vilja. Jesus säger om sitt liv: "Ingen har tagit det från mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka" (Joh 10:18)

Genom Jesu död på korset köpte Jesus oss fria från synd och skuld. Genom att Jesus sände den Helige Ande på pingstdagen blev vi fria från fruktan och vi blev fria att tjäna Herren i glädje och i den Helige Andes kraft. 

Dagens vers betonar att vi är fria människor. Men det ligger ett ansvar i att vara fri och vi uppmanas att inte missbruka vår frihet.

I den karismatiska väckelsen på 1970-talet brukade vi sjunga: "Fri, fri, min ande är fri, Jesus har köpt mig fri. Fri att sjunga, fri att dansa, fri att prisa hans namn"

Vi är fria att använda vår frihet till att låta Jesus vara Herre i våra liv. Fria att tjäna honom. Att inte använda denna frihet är också att missbruka den.

Dagens manna: Fri att tjäna Herren

måndag

Liv som vittnar (1 Pet 2:15)

"Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa." (1 Pet 2:15)Guds vilja för oss handlar inte bara om vad vi säger med vår mun. Guds vilja handlar i hög grad om hur vi lever våra liv.

Någon har sagt "Då folk talar illa om er, lev så att ingen tror dem".

Våra argument kan många gånger vara otillräckliga för att övertyga andra. De andra kan också ha goda argument för sina åsikter. Våra etiska ställningstaganden rimmar illa med det som är "tidsandan".

Men då inga ord räcker till då är det bara vår liv som kan överbevisa. Våra ord kan ifrågasättas, men inte våra liv, vår glädje i Herren, den övernaturliga kraften genom den Helige Ande, kärleken som inte söker sitt eget bästa.

Dagens manna: Liv som vittnar