lördag

Om underordnande (1 Pet 2:18)

"Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa." (1 Pet 2:18)
Då vi läser denna vers i vårt sammanhang och i vår kultur kanske de "herrar" det talas om kan vara arbetsgivare, ledare i församlingen eller andra former av ledare som vi kan ha.

Det står inte att vi ska underkasta oss. Det står att vi ska underordna oss. Vi kanske tycker att vi har ledare på arbetsplatsen eller ledare i församlingen som inte alls förtjänar vår respekt eller vårt underordnande.

Om vi får en ny kårledare eller en ny ledare i församlingen så uppmanas vi att respektera dem till och med innan de haft tid att göra sig förtjänta av vår respekt och vårt underordnande. Vi kommer att möta ledare som aldrig kommer att göra sig förtjänta av vår respekt eller vårt underordnande. Budskapet är klart: Respektera och underordna er dem i alla fall.

Dagens manna: Om underordnande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar