söndag

1 juni

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Psalm 65 - "Jubel och sång" - Läs HÄR.
Psalm 66 - "Kom och hör" - Läs HÄR.
5 Mos 8 - Manna i öknen - Läs HÄR.
Jes 18 - Herrens slutliga seger  - Läs HÄR.

31 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Psalm 64 - Ord som sårar - Läs HÄR.
5 Mos 6 - Glöm inte bort - Läs HÄR.
5 Mos 7 - Välsignelser - Läs HÄR.
Jes 17 - De hade glömt sin frälsnings Gud  - Läs HÄR.

fredag

30 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Apg 19 - "Vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" - Läs mer HÄR.
5 Mos 5- Mellan Gud och människa - Läs mer HÄR.
Jes 16 - Borttappad glädje  - Läs mer HÄR.

29 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 18 - "Var inte rädd, utan tala och tig inte!" - Läs mer HÄR.
5 Mos 4 - Var är ditt hjärta? - Läs mer HÄR.
Jes 14 - Vila från smärta och oro - Läs mer HÄR.
Jes 15 - Dom över avgudadyrkare - Läs mer HÄR.

onsdag

28 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Apg 17 - En ny kung - Läs mer HÄR.
5 Mos 3- Var inte rädd - Läs mer HÄR.
Jes 13 - Herrens dag är nära  - Läs mer HÄR.

tisdag

27 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 16 - Bojorna faller av - Läs mer HÄR.
5 Mos 2- Länge nog... - Läs mer HÄR.
Jes 12 - Ösa vatten med fröjd  - Läs mer HÄR.

måndag

26 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 15- Enighet och oeniget - Läs mer HÄR.
5 Mos 1- Intag landet! - Läs mer HÄR.
Jes 11 - Fridsriket  - Läs mer HÄR.

söndag

25 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:
 
Psalm 62 - Endast hos Gud - Läs mer HÄR.
Psalm 63 - Törst - Läs mer HÄR.
4 Mos 36 - Arvet står fast - Läs mer HÄR.
Jes 10 - Ve över frötryckare  - Läs mer HÄR.

24 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Psalm 61 - "En klippa som är högre än jag" - Läs mer HÄR.

4 Mos 34 - Gränser - Läs mer HÄR.
 
4 Mos 35 - En fristad - Läs mer HÄR.

Jes 9 - Det finns hopp  - Läs mer HÄR.

fredag

23 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 14 - Tecken och under - Läs mer HÄR.

4 Mos 33 - "Jag har givit er landet" - Läs mer HÄR.

Jes 8 - Ty Gud är med oss  - Läs mer HÄR.

22 majFyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 13 - Den helige Andes verk - Läs mer HÄR.


4 Mos 32 - Irra omkring i öknen - Läs mer HÄR.


Jes 7 - Att ha ett fäste som håller  - Läs mer HÄR.

torsdag

21 majFyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 12 - Bön förändrar verkligheten - Läs mer HÄR.4 Mos 30 -  Rustad till strid - Läs mer HÄR.

Jes 6 - Renade läppar  - Läs mer HÄR.

onsdag

20 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 11 - Vad säger Anden idag? - Läs mer HÄR.

4 Mos 30 -  Kan man lita på dig? - Läs mer HÄR.


Jes 5 - Herren hade förväntat mer  - Läs mer HÄR.

måndag

19 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Apg 10 - Vad brukar du svara? - Läs mer HÄR.
 
4 Mos 29 -  Ännu fler offer - Läs mer HÄR.

Jes 4 - Ett renat folk  - Läs mer HÄR.

söndag

18 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Psalm 59 - Vad möter dig? - Läs mer HÄR.

Psalm 60 - Ett banér för sanningen - Läs mer HÄR
 
4 Mos 28 -  Ett nytt slags offer - Läs mer HÄR.

Jes 3 - Resultat av våra gärningar  - Läs mer HÄR.

lördag

17 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Psalm 58 - Tiga är inte alltid guld  Läs mer HÄR.

4 Mos 26 - Ökenliv eller liv i överflöd - Läs mer HÄR
 
4 Mos 27 -  Gå i spetsen - Läs mer HÄR.

Jes 2 - Herrens dag  - Läs mer HÄR.

16 maj

Fyra bibelläsningsplaner.
Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Apg 9 - Att lida för evangeliet.  Läs mer HÄR.

4 Mos 25 - Syndens spiral - Läs mer HÄR.
Jes 1 - Blodröda synder kan bli vita som snö - Läs mer HÄR.

torsdag

15 maj

Fyra bibelläsningsplaner.
Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:


Apg 8 - Gå nu.  Läs mer HÄR.

4 Mos 24 - Lyft din blick - Läs mer HÄR

Höga Visan 8 - Kom snart - Läs mer HÄR.

onsdag

14 maj

Fyra bibelläsningsplaner.
Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:


Apg 7 - Be för dem som förföljer er.  Läs mer HÄR.

4 Mos 23 - "Välsigna är mitt uppdrag" - Läs mer HÄR

Höga Visan 7 - Trygghet - Läs mer HÄR.

tisdag

13 maj

Fyra bibelläsningsplaner.
Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:


Apg 6 - Socialarbetarna intar scenen.  Läs mer HÄR.

4 Mos 22 - Bileams åsna - Läs mer HÄR

Höga Visan 6 - Överlåtelse - Läs mer HÄR.

måndag

12 maj

Fyra bibelläsningsplaner.
Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:


Apg 5 - Att resa sig och gå vidare. Läs HÄR.

4 Mos 21 - Kopparormen. Läs HÄR.

Höga Visan 5 -  Då Gud känns långt borta. Läs HÄR.

11 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:

Psalm 56 - Samla alla tårar i en skål
"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" (Ps 56:12 FB). Läs mer HÄR.

Psalm 57 - Hur mycket kostar nåden?
 
"Ty din nåd räcker upp till himlen..." (Ps 57:11 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 20 - "Tala till klippan"
"Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka....
... Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka."  (4 Mos 20:8+12). Läs mer HÄR.

Höga Visan 3 - Genom kärlekens ögon
"Vad skön du är min älskade, vad du är skön!"  (HV 4:1 FB). Läs mer HÄR.

lördag

10 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:

 
Psalm 55 - Att kasta bördor
"Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig" (Ps 55:23 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 19 - Rening

"Och den som är ren skall på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som har blivit oren. När han så på sjunde dagen har renat honom, skall han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen."  (4 Mos 19:19 FB). Läs mer HÄR.

Höga Visan 3 -
Sök Herren
"Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär, jag sökte honom men fann honom inte. Jag vill stiga upp och gå omkring i staden, på gatorna och torgen, jag vill söka honom som min själ har kär."  (Höga Visan 3:1-2 FB). Läs mer HÄR.

fredag

9 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 4 - Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört
"Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20). Läs mer HÄR.

4 Mos 18 - Tionde

"Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn." Och HERREN talade till Mose. Han sade: "Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena."  (4 Mos 18:24-26 FB). Läs mer HÄR.

Höga Visan 2 -
Fånga rävarna
"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom" (HV 2:15 FB). Läs mer HÄR.

torsdag

8 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 3 - Går du förbi?
"Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" (Apg 3:6 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 17 - Gud utväljer

"Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska....
... Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar."  (4 Mos 17:5+8). Läs mer HÄR.

Höga Visan 1 -
Inne i kammaren
"Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare" (HV 1:4 FB). Läs mer HÄR.

onsdag

7 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
 

Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 2 - Två löften
"Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21 FB)
"Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17). Läs mer HÄR.

4 Mos 16 - Andlig avundsjuka

"De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: "Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?" (4 Mos 16:3 FB). Läs mer HÄR.

Pred 12 -
Slutsatsen
"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." (Pred 12:13-14)". Läs mer HÄR.

6 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
 

Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 1 - "Ni skall få kraft..."
"Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er" Apg 1:8. Läs mer HÄR.

4 Mos 15 - Hörntofsarna
"HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud"  (4 Mos 15:37-41 FB). Läs mer HÄR.

Pred 11 - Sänd ditt bröd över vattnen
"Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB). Läs mer HÄR.

tisdag

5 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
 

Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:

Joh 21 - "Vad rör det dig?"

"Jesus svarade: "Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!" (Joh 21:22 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 14 - "Vi vänder tillbaka"
"Varför leder HERREN oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?" Och de sade till varandra: "Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten." (4 Mos 14:3-4 FB). Läs mer HÄR.

Pred 10 - Vem faller i gropen?
"Den som gräver en grop faller själv däri"  (Pred 10:8 FB). Läs mer HÄR.

söndag

4 Maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:

Ps 53 - Dåren säger i sitt hjärta: Det finns ingen Gud

Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 53:2 FB). Läs mer HÄR.

Ps 54 - Orosmoln
"Gud, hör min bön, lyssna till orden från min mun." (Ps 54:4 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 13 - "Men, ..."
"De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men..."  (4 Mos 13:27-29 FB). Läs mer HÄR.

Pred 9 - Guds timing
"Vidare såg jag under solen: Det är inte de snabba som vinner loppet, och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle."  (Pred 9:11 FB). Läs mer HÄR.

lördag

3 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning

Ps 52 - Var finns din trygghet?
"Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt." (Ps 52:9-10 FB) Läs mer HÄR.

4 Mos 11 - Utrustning till tjänst
”Jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.”  (4 Mos 11:17 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 12 - Tala illa om någon
"Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru."  (4 Mos 12:1 FB). Läs mer HÄR.

Pred 8 - Trons mysterium
"...då insåg jag att alla Guds verk är sådana att människan inte förmår fatta vad som sker under solen. Ty hur mycket människan än bemödar sig med att utforska det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det."  (Pred 8:17 FB). Läs mer HÄR.

fredag

2 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 20 - Du är usänd

Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 10 - Silvertrumpeterna

"Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet."  (4 Mos 10:2-3 FB). Läs mer HÄR.

Predikaren 7 - Var det bättre förr?

"Fråga inte: ´Hur kommer det sig att det var bättre förr?´ Det är inte av vishet du frågar så."  (Pred 7:11 FB). Läs mer HÄR.

Maj


1 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 19 - Det är fullbordat

"När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan." (Joh 19:30 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 9 - Molnstoden lyfter

"Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. På HERRENS befallning bröt Israels barn upp, och på HERRENS befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret."  (4 Mos 9:17-18 FB)). Läs mer HÄR.

Predikaren 6 - Förnöjsamhet

"Bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind."  (Pred 6:9 FB). Läs mer HÄR.