fredag

2 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 20 - Du är usänd

Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 10 - Silvertrumpeterna

"Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet."  (4 Mos 10:2-3 FB). Läs mer HÄR.

Predikaren 7 - Var det bättre förr?

"Fråga inte: ´Hur kommer det sig att det var bättre förr?´ Det är inte av vishet du frågar så."  (Pred 7:11 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar