fredag

9 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 4 - Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört
"Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20). Läs mer HÄR.

4 Mos 18 - Tionde

"Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn." Och HERREN talade till Mose. Han sade: "Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena."  (4 Mos 18:24-26 FB). Läs mer HÄR.

Höga Visan 2 -
Fånga rävarna
"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom" (HV 2:15 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar