måndag

Uppenbarelseboken

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Uppenbarelseboken. (22 kommentarer).

Upp 1 - Älskad och friköpt
Upp 2 - Det dolda mannat
Upp 3 - En öppen dörr
Upp 4 - Han som inte ändras
Upp 5 - Gör din röst hörd
Upp 6 - Slaktad för Guds ords skull
Upp 7 - Tvättade kläder
Upp 8 - De heligas böner
Upp 9 - Eld, rök och svavel
Upp 10 - Ont i magen
Upp 11 - Två vittnen
Upp 12 - Anklagad?
Upp 13 - Vilddjurets märke
Upp 14 - En ny sång
Upp 15 - Alla folk skall tillbe
Upp 16 - Behåll kläderna på
Upp 17 - Kampen hårdnar
Upp 18 - Världsekonomin kollapsar
Upp 19 - Jesus kommer tillbaka!-
Upp 20 - Den slutliga domen
Upp 21 - Allt blir nytt
Upp 22 - Kom snart!

Kom snart! - Upp 22


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22
"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

söndag

Allt blir nytt - Upp 21

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21
"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.

lördag

Den slutliga domen - Upp 20

 Bibelläsning: Uppenbarelseboken 20
"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna." (Upp 20:12 FB)

I kapitel 20 beskrivs Kristi seger över Satan. Satan blir besegrad och bunden i tusen år och martyrerna regerar med Kristus i dessa tusen år: "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år." (vers 4)

Därefter beskrivs den slutliga domen där alla människor döms efter sina gärningar. Samma dom som Jesus beskriver i sitt stora tal om den sista tiden i Matteusevangeliet 24-27. "Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig." (Matt 27:40 FB)

Jesus kommer tillbaka!- Upp 19

Bibelläsning: Uppenbareleboken 19
"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg." (Upp 19:11-14 FB)

Äntligen är himlen öppen igen! Kapitel fyra inleds med en öppen dörr till himlen och en inbjudan att se världsutveckelingen från ett himmelskt perspektiv. Från kapitel fyra till kapitel 19:11 får vi del av Johannes syn ur ett himmelskt perpektiv. Det handlar om den ständigt pågående lovsången i himlen och om de dramatiskta händelserna på jorden.

Det är en smärtsam läsning att se hur det onda tar över mer och mer och situationen på jorden förvärras under Antikrists styrelse.

Men i kapitel 19 ser vi ljuset igen. Himlen är öppen och Jesus kommer tillbaka till jorden med de himmelska härarna för att upprätta sitt fredsrike på jorden.

Vilken dag det kommer att bli!!!

fredag

Världsekonomin kollapsar - Upp 18

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 18
"På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:14 FB)
"Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster." (Upp 18:11 FB)

Hela världsekonomin som bygger på vilddjurets handelssystem (se kap.13) kollapsar plötsligt. Återigen ser vi att Johannes inte beskriver sin egen tid. Då fanns ingen världsekonomi. Om det på den tiden skulle uppstå handelsproblem i en by, tog det kanske en vecka innan nästa by fick reda på det.

Men här kollapsar världsekonomin på en enda timme. Det är bara sånt som sker i våra dagar, då hela världsekonomin hänger samman. Vi har redan upplevt några tillfällen då allt plötsligt rasar på världsmarknaden.

Men håll ut i alla dystra beskrivningar från Uppenbarelseboken. I nästa kapitel (kap.19) vänder det! Jesus kommer tillbaka! Håll ut - det är bara ett kapitel kvar!

"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning" (Luk 21:28 FB)

onsdag

Kampen hårdnar - Upp 17

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 17
"De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung." (Upp 17:14 FB)

Vilddjurets makt ökar. Jordens regeringschefer "överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret" (vers 13). De har ställt "sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse" (vers 17).

Men mitt i den eskalerande konflikten finns en förutsägelse om hur striden kommer att sluta. Lammet, tillsammans med de troende kommer att segra, eftersom han (Jesus) är herrarnas Herre och konungarnas konung (vers 14).

Här kommer de goda nyheterna. Du som är troende - du är med på det segrande laget! Även om det inte alltid ser ut så...

tisdag

Behåll kläderna på - Upp 16

Bibelläsning: Uppebarelseboken 16
"De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon." (Upp 16:14-16 FB)

Sistan striden är här! Det börjar i varje fall närma sig till den stora striden i tidens slutskede vid Harmagedon.

Som Jesus sagt i evangelierna säger han nu igen: "Se, jag kommer som en tjuv". Och som så många gånger tidigare i Nya Testamentet uppmanas vi att inte slumra till i vårt andliga liv, utan vara vakna. Här används bilden av att vara klädda och bevara kläderna på.

I Jesu stora tal om tidens slut (Matteus 24-25) berättar Jesus liknelsen om de tio jungrurna:
"Vid midnatt hördes ett rop: Se brudgummen kommer!" (Matt 25:6)
"Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13)

måndag

Alla folk skall tillbe - Upp 15

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 15
"Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig,och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats." (Upp 15:4 FB)

Även i detta kapitel talas de om de som "vunnit seger över vilddjuret och dess bild" (vers 2). De står inför tronen i tillbedjan.

Men det ser ut som om alla människor till slut kommer att förstå att Jesus var den han säger sig vara. Och att alla människor till slut kommer att falla ned och tillbe Honom. Till och med de som under sitt liv ivrigt förnekat honom.

"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." (Fil 2:10 FB)

Tänk vilken förmån att redan här på jorden få vara med i den lovsången. Att redan här få förstå det som en gång alla kommer att förstå. Och att veta att jag är välkommen in i den lovsången. Idag!


En ny sång - Upp 14

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 14
"Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste" (Upp 14:2-3 FB)

I kapitel 14 fortsätter synen om vilddjurets märke (se kapitel 13). De som tillber vildjuret får ingen ro: "De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn" (vers 11). I kontrast mot detta beskrivs utgången för dem som höll fast vid Guds ord och tron på Jesus: "Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem." (vers 13).

Samtidigt beskrivs den ständigt pågående lovsången inför Guds tron: "De sjöng en ny sång" (vers 3). Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"

Hur låter min sång idag? Hur låter din?


lördag

Vilddjurets märke - Upp 13

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 13
"Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Upp 13:16-18 FB)

Här talar Johannes om den svåra tid som ska råda på jorden i denna tidsålders slut. Han beskriver ett nytt handelssystem där det avgörande inte är om man har pengar eller inte, utan om man är ansluten till ett globalt kontosystem som bygger på en sifferkombination.

Även här talar Johannes om en teknik han inte kan ha haft någon kunskap om. Vi är den första generation där ett sådant penninglöst system är möjligt.

Att ansluta sig till detta system innebär också att man måste tillbe vilddjurets bild. Om man inte gör det kommer man att dödas. "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild." (Upp 13:15)

Det finns flera liknande händelser i Bibeln och i historien. I Esters bok skulle alla dödas som inte tillbad Haman (Ester 3:2). I Daniels bok skulle alla dödas som inte tillbad kungens staty (Daniel 5-6). Många martyrer dödadess under de första århundradena efter Kristus för att de inte avsa sig den kristna tron och tillbad kejsaren.

Johannes konstaterar att här kommer de heligas uthållighet och tro prövas (Upp13:10)Anklagad? - Upp 12

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 12
"Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
"Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden."
(Upp 12:10-11 FB)

I Uppenbarelseboken får vi ofta se in i det som sker "bakom kulisserna". Vi ser att djävulen kallas åklagaren och att han anklagar oss dag och natt. Ibland kanske vi till och med "hör" inom oss alla anklagalser som dag och natt riktas mot oss och kan må väldigt dåligt av det.

I bibelavsnittet ovanför talas det om dem som övervunnit åklagaren. De övervann honom med två vapen:

1/Lammets blod. Det handlar om förlåtelsen från Jesus och om beskydd. De litade inte på sin egen förträfflighet eller rättfärdighet utan var ständigt beroende av Guds beskydd och förlåtelse.
2/Sitt vittnesbörd. De vågade vittna om frälsningen och förlåtelsen genom Jesu blod.

fredag

Två vittnen - Upp 11

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 11
"Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar." (Upp 11:3 FB)
"Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden." (Upp 11:9-10 FB)

Johannes skriver i kapitel 11 om två vittnen som vittnar och profeterar på Jerusalems gator under den sista tiden. Det är tydligt att Johannes talar om en annan tid än den han lever i. Han beskriver hur "jordens invånare" från "olika folk, stammar och språk" ser de två döda kropparna ligga "tre och en halv dag".

Detta var naturligtvis inte möjligt på Johannes tid att hela jordens befolkning kunde se under tre och en halv dag vad som hände i Jerusalem. Vi är den första generation där det är tekniskt möjligt för jordens befolkning att samtidigt se vad som händer i olika delar av världen.

De två vittnena som profeterade blev inte populära. Till slut blev de dödade till människornas stora glädje. Man blir inte alltid populär av att vittna och profetera. Det fick även profeterna i Gamla Testamentet ofta uppleva.

Också idag väcker budskapet om Jesus och Sanningen negativa reaktioner. Det är inte alltid populärt att tala om att det finns synd. Att det finns något som är rätt och fel. Att människan behöver förlåtelse för sina synder. Att människan behöver bli frälst.

Men det behövs vittnen som vågar stå upp och säga det idag: "Det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Alla andra vägar leder fel."

torsdag

Ont i magen - Upp 10

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 10
Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp 10:10-11)

Johannes hade fått ett budskap och en uppmaning att profetera. Men budskapet gjorde att han fick ont i magen.

Många kristna känner säkert igen sig. Du upplever att Gud vill att du ska säga något, men helst skulle du vilja vara tyst.
-det kan vara i gudstjänst där du upplever att du ska vittna eller bära fram ett budskap
-det kan vara i ett helt annat sammanhang där du upplever att du måste säga något som du vet de andra inte kommer att hålla med om
-det kan vara ett telefonsamtal du upplever du måste ringa

Då Gud ber oss säga något har vi lätt att söka efter ursäkter varför det inte passa att säga det. Vi kan bli oroliga och vår kropp kan reagera på olika sätt. Kanske på samma sätt som Johannes med ont i magen.

Men om vi tror oss veta att det är Gud som ber oss bära fram budskapet kan det vara viktigt att tala ut det även om det kan få negativa konsekvenser för oss.

onsdag

Eld, rök och svavel - Upp 9

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 9
"...och ur deras mun kom eld, rök och svavel" (Upp 9:17 FB)

Johannes fortsätter i sin syn att se vad som kommer att hända i den sista tiden. Någon har sagt att profetia är historia skriven i förväg. Och det är förvånande med vilken precision han beskriver saker som han inte kan ha haft någon kunskap eller erfarenhet av.

Han beskriver flygande bepansrade krigsmaskiner: "Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid....och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna" (vers 7-10)

Han beskriver krigsmaskiner på marken och skjutvapen: "Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel." (vers 17)

Men avsikten med att beskriva händelserna i den sista tiden är inte att skrämma utan att framhålla att ur det stora kaoset ska det födas fram något nytt och gott, en ny himmel och jord. Jesus säger, då han talar om den sista tiden: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

måndag

De heligas böner - Upp 8

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 8
"Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud." (Upp 8:4 FB)

I det åttonde kapitlet beskrivs de heligas böner som rökelse som stiger upp inför Guds tron. "De heliga" är inte en benämning på extremt vällyckade kristna utan är helt enkelt en benämning på kristna människor.

Dina böner finns med inför Guds tron. Det finns någon som hör när du ber, även om du inte tycker att dina ord når så långt.

Bara det att vi får bära fram våra böner inför Gud gör att vi kan fyllas med en "frid som övergår allt förstånd" (Fil 4:6-7)söndag

Tvättade kläder - Upp 7

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 7
"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)

Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.

Om alla handligar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.

Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.

lördag

Slaktad för Guds ords skull - Upp 6

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade." (Upp 6:9 FB)

I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.

Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.

I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?

Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?

Gör din röst hörd - Upp 5

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 5
Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:
"Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter."
(Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från en himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss.

fredag

Han som inte ändras - Upp 4

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4
"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer." (Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt ska vi bygga på Jesus.

Han ändrar inte åsikt. Hans ord står fast.
Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

torsdag

En öppen dörr - Upp 3

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.

tisdag

Det dolda mannat - Upp 2

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2
"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

Älskad och friköpt - Upp 1

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1
"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och ett pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.

-Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.

måndag

Lukasevangeliet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Lukassevangeliet. (24 kommentarer).

Luk 1 - Ljus i mörkret
Luk 2 - Ledd av Anden
Luk 3 - Omvändelsens frukt
Luk 4 - I dag!
Luk 5 - "Lägg ut era nät till fångst"
Luk 6 - Husbyggnadskonst
Luk 7 - "Gå och berätta"
Luk 8 - "Någon rörde vid mig"
Luk 9 - Predika Guds rike och bota sjuka
Luk 10 - Skörden är mogen
Luk 11 - Be och ni ska få
Luk 12 - Tända en eld
Luk 13 - "...men ni ville inte"
Luk 14 - Ursäkter, ursäkter
Luk 15 - Avdelningen för borttappade effekter
Luk 16 - Ingen kan tjäna två herrar
Luk 17 - Var är Guds rike?
Luk 18 - Ropa dag och natt
Luk 19 - Förvaltarskap
Luk 20 - Anpassa sig till människor
Luk 21 - Lyft era huvuden
Luk 22 - Guds timing
Luk 23 - Den skyldie går fri
Luk 24 - Med öppnade ögon och brinnande hjärtan

Med öppnade ögon och brinnande hjärtan - Luk 24

Bibelläsning: Lukasevngeliet 24
´Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?" (Luk 24:31-32 FB)

Lärjungarna hade mött den uppståndne Jesus utan att känna igen Honom. Men resultatet av samvaron med den uppståndne var öppnade ögon och brinnande hjärtan.

Vi kan aldrig åstadkomma detta av oss själva. Det är endast då vi personligen har ett möte med den uppståndne Jesus som våra ögon kan öppnas och våra hjärtan blir brinnande.

Världen behöver verkligen människor med öppnade ögon och brinnande hjärtan. Låt oss söka gemenskapen med den uppståndne så att vi kan bli de människorna.

söndag

Den skyldie går fri - Luk 23

Bibelläsning: Lukasevangeliet 23
Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Han frigav den som de ville ha fri, mannen som var fängslad för upplopp och mord, men Jesus utlämnade han, så att de fick som de ville. (Luk 23:24-25 FB)

Den skyldige går fri och den oskyldige får betala priset. Det är det Jesu död på korset handlar om. "Syndens lön är döden", men Jesus tog vår plats så att alla vi syndare blir befriade då vi vänder oss till Gud och tar emot frälsning och förlåtelse.

Dagligen får vi be Gud om förlåtelse för våra synder och ta emot förlåtelsen. Dagligen blir vi då renade och befriade från all vår synd och kan gå vidare, rena och fria.

Man kan kanske tycka att det är orättvist, och det är det. Men Jesu förlåtelse handlar inte om rättvisa, den handlar om kärlek.

lördag

Guds timing - Luk 22

Bibelläsning: Lukasevangeliet 22
"När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom" (Luk 22:14 FB)

"När stunden var inne". Gud har alltid en speciell timing i allt Han gör. Att leva som kristen är inte att leva efter en färdigskriven manual. Det handlar om att följa Jesus, att lyssna till Honom.

Det spelar ingen roll hur rätta våra handlingar är om de utförs vid fel tidpunkt. Gud vill att vi ska leva nära Honom. I ständigt beroende av Hans vägledning.

Gud skickar inte iväg oss på uppdrag. Han går före och säger till dig: "Följ mig".

-Följer du med?

fredag

Lyft era huvuden - Luk 21

Bibelläsning: Lukasevangeliet 21
"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

Här undervisar Jesus om de hemska saker som ska ske vid tidens slut. Jesu uppmaning är att vi ska inte fastna i allt det hemska, utan vi ska lyfta vår blick och ta emot vår förlossning.

Detta råd kan vi ta med oss i många livssituationer. Vi har så lätt att fastna med våra tankar i alla bekymmer och alla saker som skapar oro. Vi kan hamna i ett oändligt ältande av problemen dag och natt.

Vilken befrielse det då kan vara att lyfta sin blick och se på Jesus och tillbe honom. Vår förlossning ligger i inte i att älta problemen. Vår förlossning ligger i att lyfta vår blick till Honom.

torsdag

Anpassa sig till människor - Luk 20

Bibelläsning: Lukasevangeliet 20
"De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg" (Luk 20:21 FB)

Det finns en fara att kyrkan och enskilda kristna försöker anpassa det kristna budskapet så att det inte väcker anstöt. I stället för att förkunna Guds väg anpassar man sig till det som för tillfället är politiskt korrekt i samhället.

Men kyrkans och enskilda kristnas uppgift idag är fortfarande densamma: Att undervisa rätt och inte anpassa sig efter männikor utan verkligen förkunna Guds väg.

onsdag

Förvaltarskap - Luk 19

Bibelläsning: Lukasevangeliet 19
"Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer." (Luk. 19:16-17 FB)

Jesus berättar här liknelsen om punden. Det handlar om hur vi förvaltar det som vi har fått att förvalta.

Det handlar om hur vi förvaltar våra förmågor. Vad gör vi med de förmågor vi fått? Investerar vi vårt kunnande och vår erfarenhet så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om vår tid. Förvaltar vi vår tid så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om våra materiella resurser. Allting vi har och äger är egentligen bara sådant som vi fått att förvalta en tid. Då vi inte finns längre tar någon annan över förvaltarskapet över det. Förvalter vi våra pengar, hus, bil så att det bär frukt i Guds rike?

Ställ dessa frågor till dig själv inför Gud. Skriv ned de svar du upplever att du får. Handla sedan därefter.

tisdag

Ropa dag och natt - Luk 18

Bibelläsning: Lukasevangeliet 18
"I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
(Luk 18:2-8 FB)

Här talar Jesus om uthållig bön. Jag tror inte att det handlar om att vi ska prestera en viss längd eller uthållighet i vår bön för att Gud ska höra oss. Han lyssnar ju tåligt till sina utvalda. Det handlar nog mer om hur angelägna vi är. Hur viktigt det är för oss och hur ivriga vi är att gå till Gud med alla våra behov och önskningar.

Hur angelägna vi är avgör säkert i hög grad om vi verkligen ropar till Honom dag och natt. Hur ivriga vi är att be Gud om ett ingripande då kanske våra egna resurser är uttömda.

-Hörs min bön inför Guds tron dag och natt? Han lyssnar och väntar tåligt.

måndag

Var är Guds rike? - Luk 17

Bibelläsning: Lukasevangeliet 17
"Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." (Luk 17:20-21 FB)

Var är Guds rike och när kommer det, är två frågor som kommenteras i bibelverserna. Guds rike är mitt ibland er, svarar Jesus.

Guds rike är den plats där Jesus är Herre och Kung.

Guds rike är inne i er. Guds rike är ibland er. Guds rike är mellan er. Jesus ber oss i bönen Fader vår att be "Låt ditt rike komma".

-Låt Guds rike manifesteras ibland oss i våra kårer och församlingar.
-Låt Guds rike manifesteras mellan oss i våra relationer.
-Låt Guds rike manifesteras inom mig.

Varför blir så få människor frälsta i västvärlden idag? Är det för att Guds rike inte får bli synligt i våra församlingar eller i mitt liv?

söndag

Ingen kan tjäna två herrar - Luk 16

Bibelläsning: Lukasevangeliet 16
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Luk 16:13 FB)

Att bli en kristen innebär att bekänna Jesus som herre i sitt liv (Rom 10:9). Den som är Herre är den som bestämmer. Men det är så lätt att ta tillbaka delar av, eller hela herraväldet från Jesus. Det är också lätt att låta andra saker bli "herre" över dig: pengar, makt, alkohol, saker, berömmelse, behov av bekräftelse.

Du måste ständigt vara på din vakt så att dessa eller andra "herrar" tar över makten i våra ditt.
-Kan du bekänna idag att Jesus är Herre i sitt liv?

lördag

Avdelningen för borttappade effekter - Luk 15

Bibelläsning: Lukasevangeliet 15
"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10 FB)

I Lukas 15 hittar man mycket av det som är bortappat. Ett borttappat får, ett borttappat mynt och en försvunnen son.

Kapitlet demonstrerar Guds unika kärlek till varje enskild individ. Då herden förlorar ett får kan det inte ge honom tröst att han har 99 får kvar. En individ saknas. Varje individ är oersättlig i Guds ögon. Du är oersättlig i Guds ögon!

Änglarna står på tå i himlen av spänning då du talar med en person som ännu inte har blivit kristen. Och då den människan förs tillbara hem, in i gemenskapen med Gud, då blir det stor glädje bland Guds änglar.

För, varje individ är oersättlig!

fredag

Ursäkter, ursäkter - Luk 14

Bibelläsning: Lukasevangeliet 14
"Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade..." (Luk 14:18-19 FB)

Ursäkter, ursäkter. I och för sig bra ursäkter, men ändå...
Det finns många bra ursäkter att hitta i Bibeln. Då Mose blev kallad sa han bland andra ursäkter:
-Jag är ingen talare
-Ingen kommer att lyssna på mig i alla fall

Vad är dina ursäkter??
Är du för gammal? Är du för ung? Är du för outbildad? Är du för blyg?

Vi behöver inte tala om förGud hur gamla vi är eller vad vi kan eller inte kan. Han vet faktiskt redan det.

Då Gud kallar osss in i små eller stora uppgifter, är vår uppgift inte att komma med ursäkter, utan att lyda.

Vågar du fråga Gud idag: "Är det något Du vill att jag ska göra för Dig idag?"
-Risken är att Han svarar!

torsdag

"...men ni ville inte" - Luk 13

Bibelläsning: Lukasevangeliet 13
"Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Luk 13:34 FB)

Jesus vill att du ska leva ditt liv nära Honom. Han använder bilden av hönan som samlar sina kycklingar under sina vingar. Men i bibelversen ovan blev det inte som Jesus ville. Människorna var upptagna av andra saker. De tyckte kanske att de hade viktigare saker att göra.

Gud har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus (1 Kor 1:9). Han vill att du lägger andra saker åt sidan och sätter av tid för bön, bibelläsning och efteranke i Hans gemenskap.

Hur blir det idag? Kommer Jesus att få säga ännu en gång:"Men de ville inte".

onsdag

Tända en eld - Luk 12

Bibelläsning: Lukasevangeliet 12
"Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd" (Luk 12:49 FB)

Varför kom Jesus till jorden? Det finns flera svar på den frågan i Bibeln och här ger Jesus ett svar: "Jag har kommit för att tända en eld på jorden". Jesus uttrycker också sin längtan efter att se den elden tänd.

Denna längtan fick sin första uppfyllelse på pingstdagen då lärjungarna blev döpta med den helige Ande och eld. Elden spred sig sedan redan första dagen till tretusen andra människor.

Jag tror att Jesus har samma längtan idag att se en eld på jorden. Att se människor som brinner för Jesus, evangeliet och för andra.

Men det måste börja hos dig och hos mig. Brinner du för Jesus?

"O att den elden redan brunne"
Frälsningsarméns sångbok 632

tisdag

Be och ni ska få - Luk 11

Bibelläsning: Lukasevangeliet 11
"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Luk 11:9-10 FB)

Detta kapitel handlar mycket om bön. Det innehåller Herrens bön (v.1-4), det handlar om uthållig bön (v.5-8) och där finns starka löften om bönhörelse (v.9-13).

Ibland kan det kännas som om vår bön inte ger några resultat. Det kan kännas som om våra ord faller rakt ned på marken eller försvinner i tomma intet.

Men vi får hålla fast löftet från Gud. Gud hör varenda bönesuck och Han säger till oss: "Be och ni skall få".

måndag

Skörden är mogen - Luk 10

Bibelläsning: Lukasevangeliet 10
"Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!" (Luk 10:2-3 FB)

Skörden är stor, säger Jesus, och den är säkert ännu större idag än den var då orden först uttalades. Det behövs även idag skördearbetare som kan gå ut och skörda den mogna skörden.

Jesus ger två uppmaningar i detta citat. Dels att vi ska be om skördearbetare och dels att vi själva ska gå ut.

Det ser ut som om den som ber själv är bönesvaret. Vi ska både be om att någon ska gå ut och sedan ska vi gå ut.

Ibland kan det vara så att den bedjande själv är bönesvaret. Det är som om Gud säger ungefär så här: "Ja, det var en bra bön. Nu kan du gå och göra det"

Hur lyder den bön idag, som Gud vill att jag ska vara bönesvaret på?

lördag

Predika Guds rike och bota sjuka - Luk 9

Bibelläsning: Lukasevangeliet 9
"Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka" (Luk 9:2 FB)

Då Jesus sände ut sina lärjungar fick de två uppdrag: att predika och att bota sjuka. Att tala om Guds rike och att göra gudsrikets gärningar.

I samma kapitel:
-kommer lärjungarna tillbaka till Jesus och berättar om sina framgångar (vers 10)
-upplever lärjungarna att de kunde utföra gudsrikets gärningar ("..men de kunde inte" vers 40)
-upplever lärjungarna att de inte har något att ge ("Vi har bara... vers 13)

Lösningen på problemet var då som nu att överlåta sig själva och allt det som de hade i Jesu händer och be honom välsigna det. Det slutade med att Guds överflöd manifesterades i de tolv fulla korgarna som blev över (vers 17).

Jesus sänder fortfarande ut sina lärjungar med samma uppdrag: att berätta om Guds rike och göra gudsrikets gärningar. Vi får överlåta oss själva till Herren för att Hans kraft sak kunna förlösas i och genom våra liv. "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er" (Jos 3:5 FB)


fredag

"Någon rörde vid mig" - Luk 8

Bibelläsning: Lukasevangeliet 8
Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Då alla nekade, sade Petrus: "Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." (Luk 8:45-46 FB)

Det var mycket folk som trängde på och Jesus stod i centrum. Men det var bara en person som rörde vid honom.

Så kan det kanske upplevas ibland. Många människor kan vara samlade. Det kan vara underbar musik, lovsång och bra predikan. Men ändå kanske du inte nådde fram och rörde vid Jesus.

Många gånger kanske vi bara rör vid de kristna "sakerna" antingen vi är ensamma eller tillsammans med många. Det kan vara bibelläsning, bön och lovsång. Men ända kankse vi inte "träffar" Jesus.

-Gud skapa i mig en längtan efter att verkligen möta dig och inte bara de yttre "sakerna". Hjälp mig att vara så angelägen så att jag inte ger mig förrän jag nått ända fram och fått röra vid dig. Och att du rört vid mig.

torsdag

"Gå och berätta" - Luk 7

Bibelläsning: Lukasevangeliet 7
"Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Luk 7:22 FB)

Gång på gång hör jag det. En nyfrälst berättar om hur han eller hon blivit frälst. Det handlar nästan alltid om att någon kom och berättade vad Jesus hade gjort i deras liv.

"Gå och berätta" lyder uppmaningen i dagens bibelvers. Din berättelse kan vara med att förvandla någons liv. Människor idag är intresserade av andra människors berättelser. Man är kanske inte så intresserad av en gammal bok och en person som levde för tvåtusen år sedan. Man är intresserad om vad som händer här och nu.

Vad betyder Jesus för dig?
Vad har Jesus gjort i ditt liv?

-Be Jesus visa dig vem du kan berätta din historia för idag.

onsdag

Husbyggnadskonst - Luk 6

Bibelläsning: Lukasevangeliet 6
"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." (Luk 6:47-49 FB)

Här undervisar Jesus om hur man bygger hus. Men vad han egentligen talar om är att bygga liv. Han berättar om en man som bygger ett hus som håller och om en som bygger ett hus som rasar ihop.

Vad är skillnaden mellan de två männen? Det blåser lika mycket på bägge husen. Båda männen lyssnar lika mycket. De har tagit emot Guds ord i samma utsträckning. Men den ena handlar utifrån ordet och den andra gör det inte.

Då vi handlar som om Guds ord är sant, frigörs kraften i Guds ord!

tisdag

"Lägg ut era nät till fångst" - Luk 5

Bibelläsning: Lukasevangeliet 5
"Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder." (Luk 5:5-6 FB)

Petrus var professionell fiskare. Fiska var hans yrke. Men nu hade han försökt fånga fisk hella natten och missyckats. Nu hade han gett upp och höll på att skölja näten. Då ber Jesus honom att lägga ut näten på ett ställe där det normalt inte skulle finnas någon fisk. Det blir en stor fångst. Berättelsen slutar med att Jesus talar om för Petrus att han från och med nu ska fånga människor i stället för fiskar.

I gamla tider gick frälsningssoldaterna omkring i avslutningen av mötena för att "fiska" bland människorna. Det vill säga man frågade mötesbesökarna om de inte ville bli frälsta. Efter hand blev det kanske så att det inte blev någon "fångst" så man gav upp fiskandet och började skölja sina nät i stället.

Om vi lyssnar till Jesus kanske han säger till oss att fiska på ett annat sätt eller på ett annat ställe. Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverge som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta. Tänk om alla "fiskare" har gett upp för att de har försökt hela natten utan att få någon fångst.

"De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder"

måndag

I dag! - Luk 4

Bibelläsning: Lukasevangeliet 4
"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." (Luk 4:18-19 FB)

Då Jesus läst de orden i Synagogan sa han: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." (Vers 21). Profetian från Jesaja hade funnits där i flera hundra år, men plötsligt gick den i uppfyllelse i Jesus.

Men Jesus vill att den profetian ska fortsätta att gå i uppfyllelse genom oss. Varje gång vi:
-förmedlar glädje där ingen glädje finns
-förmedlar hopp där allt hopp är ute
-förmedlar ljus där det bara finns mörker
-förmedlar frihet för människor som lever i fångenskap i missbruk, oförlåtenhet eller någon annan form av fångenskap

Varje gång detta sker kan vi också säga: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse".

En ny dag har börjat. Profetian väntar på att uppfyllas genom våra liv.

söndag

Omvändelsens frukt - Luk 3

Bibelläsning: Lukasevangeliet 3
"Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader" (Luk 3:8 FB)

Johannes döparen var inte speciellt finkänslig då han predikade. I versen innan den citerade kallar han sina åhörare "Huggormsyngel". Johannes irration riktar sig mot människor med en ytlig tro. De hänvisar till att de har Abraham till fader.

Idag kan samma kritik riktas mot dem som förlitar sig till att höra till ett visst sammanhang. "Vi är ju frälsningssoldater". Eller "vi är ju pingstvänner".

Ingen tillhörighet kan garantera vår relation till Gud. Som kristna förväntas vi inte bara heta kristna. Vi förväntas bära omvändelsens frukt.

Omvändelsen innebär att vi tog emot Jesu liv inom oss. Omvändelsens frukt är att leva ett Kristus-präglat liv. Att bära Andens frukt.

Att vara en kristen måste få påverka alla våra livsdimensioner. Våra tankar, vårt tal, våra handlingar, våra relationer.

lördag

Ledd av Anden - Luk 2

Bibelläsning: Lukasevangeliet 2
"På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet..." (Luk 2:24-27 FB)

I Lukasevangeliet 2 läser vi om Jesu födelse och den öppnar möjligheter för varje människa som vill ta emot honom. Någon har sagt: "Vad hjälper det om Jesus föddes tusen gånger i Betlehem, men inte får födas in i mittt liv." Det är en möjlighet för alla människor, men var och en måsta ta emot Jesus personligen.

I den här berättelsen nämns Simeon. Det står inte mycket om honom men på de raderna framgår att han levde ett liv präglat av den Helige Ande.
-den Helige Ande var över honom (vers 24)
-han fick uppenbarelse av den Helige Ande (vers 24)
-han var ledd av Anden (vers 25)

Lever jag ett liv "ledd av Anden"? Jag tror att den Helige Ande vill leda både mitt och ditt liv. Tar jag mig tid att lyssna på den helige Andes ledning i mitt liv? Är det viktigt för mig?

fredag

Ljus i mörkret - Luk 1

Bibelläsning: Lukasevangeliet 1
"Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg." (Luk 1:76-79 FB)

I Lukasevangeliet första kapitel profeterar Johannes döparens far, Sakarias, om sin kommande son. Johannes ska:
-bana väg för Herren
-ge hans folk kunskap om frälsning och förlåtelse
-sprida ljus i mörkret
-styra våra fötter på fridens väg


Jag tror att Gud idag kallar många Johanneslärjungar som kan bana väg för Herren. Som kan berätta för andra att det finns frälsning och förlåtelse. Det behövs människor som kan komma med hopp och ljus i en mörk värld.

Om du blir stilla och lyssnar noga kan det hända att du hör Guds kallelse i ditt liv.

torsdag

Lovprisning - Jud

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande -den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." (Jud 24-25 FB)

Judas brev handlar varning för gudlösa, för dem som förvanskar Guds nåd. Varningar för falska lärare och ve-rop över alla som väljer att leva ogudaktigt.

I de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud.

Läs bibelordet ännu en gång och följ med inför Guds tron.

onsdag

Goda exempel - 3 Joh

Bibelläsning: Tredje Johannesbrevet
"Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud." (3 Joh:11 FB)

Föräldrar fruktar ofta att deras barn ska umgås med dåliga förebilder. De vet att förebilder formar barnen. Därför gör föräldrar ofta vad de kan för att deras barn ska vara tillsammans med goda förebilder.

Gud använder ofta goda förbilder för att inpirera oss. Det är ofta genom att umgås med goda förebilder som vi får en hunger efter att växa som kristna.

Men vi ska inte bara följa förebilder. Gud vill även att vi ska vara förebilder som kan vara en inspirationskälla för andra.


tisdag

Förbli i Kristi lära - 2 Joh

Bibelläsning: Andra Johannesbrevet
"Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar". (2 Joh: 9-11)

I andra Johannesbrevet varnar Johannes för villolärare. Det fanns människor som var influerade av andra läror och som försökte förändra och anpassa kristendomen till nya tankeströmningar i samhället. En situation inte olik den vi lever i idag med en tilltagande religionssynkretism (sammanblandning).

Johannes uppmanar oss att leva i kärlek (v.5). Men kärleken får inte bara uttryckas i ord, utan framför allt i lydnad för Gud. "Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud" (v.6)

måndag

Matteusevangeliet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Matteusevangeliet. (28 kommentarer).

Matt 1 - Namnet Jesus
Matt 2 - Tid för tillbedjan
Matt 3 - "Den helige Ande och eld"
Matt 4 - Följ mig
Matt 5 - Salt och ljus
Matt 6 - Rätt prioritering
Matt 7 - De två vägarna
Matt 8 - "Som du tror skall det ske dig"
Matt 9 - Trons kraft
Matt 10 - Ord och gärningar
Matt 11 - Gå och berätta
Matt 12 - Guds rike är här
Matt 13 - Men en del föll i god jord
Matt 14 - Ge dem något att äta
Matt 15 - "Din tro är stor. Det skall bli som du vill"
Matt 16 - Vem är Jesus för mig
Matt 17 - Varför kunder inte vi?
Matt 18 - Att bli barn på nytt
Matt 19 - För människor är det omöjligt
Matt 20 - "Vad vill ni att jag skall göra för er?"
Matt 21 - Herren behöver dem
Matt 22 - Vad svarar jag?
Matt 23 - Hönan och kycklingarna
Matt 24 - Var beredd!
Matt 25 - Brudgummen kommer!
Matt 26 - Sista natten med lärjungarna
Matt 27 - En öppen väg
Matt 28 - Uppdraget

Herren behöver dem - Matt 21

Bibelläsning: Matteusevangeliet 21
"När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem." (Matt 21:1-3 FB)

Oftast handlar kristendomen om vad vi behöver. Det handlar om våra behov och hur Gud kan möta dem.

Men ibland kan vi se att Jesus har behov. Det står: "Herren behöver dem". I denna situation kunde inte den mest lärde eller mest andlige lärjunge möta Jesu behov. Han behövde helt enkelt en åsna.

Många kristna kommer inte i funktion därför att de anser sig själva för betydelselösa. De kanske tänker att det finns så många duktiga och att de själva inte duger till något. Men om Jesus kunde använda en åsna...

Det finns situationer i livet där Gud bara kan använda dig. Det finns människor som Gud bara kan använda dig för att nå. Herren vill lösa dig från det som håller dig tillbaka. "Lös dem och led dem till mig".