lördag

Ledd av Anden - Luk 2

Bibelläsning: Lukasevangeliet 2
"På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet..." (Luk 2:24-27 FB)

I Lukasevangeliet 2 läser vi om Jesu födelse och den öppnar möjligheter för varje människa som vill ta emot honom. Någon har sagt: "Vad hjälper det om Jesus föddes tusen gånger i Betlehem, men inte får födas in i mittt liv." Det är en möjlighet för alla människor, men var och en måsta ta emot Jesus personligen.

I den här berättelsen nämns Simeon. Det står inte mycket om honom men på de raderna framgår att han levde ett liv präglat av den Helige Ande.
-den Helige Ande var över honom (vers 24)
-han fick uppenbarelse av den Helige Ande (vers 24)
-han var ledd av Anden (vers 25)

Lever jag ett liv "ledd av Anden"? Jag tror att den Helige Ande vill leda både mitt och ditt liv. Tar jag mig tid att lyssna på den helige Andes ledning i mitt liv? Är det viktigt för mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar