tisdag

"Lägg ut era nät till fångst" - Luk 5

Bibelläsning: Lukasevangeliet 5
"Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder." (Luk 5:5-6 FB)

Petrus var professionell fiskare. Fiska var hans yrke. Men nu hade han försökt fånga fisk hella natten och missyckats. Nu hade han gett upp och höll på att skölja näten. Då ber Jesus honom att lägga ut näten på ett ställe där det normalt inte skulle finnas någon fisk. Det blir en stor fångst. Berättelsen slutar med att Jesus talar om för Petrus att han från och med nu ska fånga människor i stället för fiskar.

I gamla tider gick frälsningssoldaterna omkring i avslutningen av mötena för att "fiska" bland människorna. Det vill säga man frågade mötesbesökarna om de inte ville bli frälsta. Efter hand blev det kanske så att det inte blev någon "fångst" så man gav upp fiskandet och började skölja sina nät i stället.

Om vi lyssnar till Jesus kanske han säger till oss att fiska på ett annat sätt eller på ett annat ställe. Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverge som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta. Tänk om alla "fiskare" har gett upp för att de har försökt hela natten utan att få någon fångst.

"De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar