torsdag

Lovprisning - Jud

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande -den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." (Jud 24-25 FB)

Judas brev handlar varning för gudlösa, för dem som förvanskar Guds nåd. Varningar för falska lärare och ve-rop över alla som väljer att leva ogudaktigt.

I de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud.

Läs bibelordet ännu en gång och följ med inför Guds tron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar