lördag

Uppdraget

Bibelläsning: Matteusevangeliet 28
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" (Matt 28:19)

Detta säger Jesus till sina lärjungar, för det är bara lärjungar som kan göra lärjungar.
-Hur kan jag själv växa och fördjupa mitt eget lärjungaskap?
-På vilket sätt kan jag bidra till att missionsbefallningen blir verklighet där jag finns?

Men Jesus skickar inte iväg oss på ett sådant uppdrag. Han går med oss i varje steg. "Och jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:20)

fredag

En öppen väg

Bibelläsning: Matteusevangeliet 27

Kapitlet handlar om Jesu lidande. Rubrikerna är Jesus inför Pilatus, Jesus döms, Soldaterna hånar Jesus, korsfästelsen, Jesu död.

Varje gång jag läser det tycker jag det är plågsamt ända fram till orden;
"Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner" (Matt 27:51)

Ända fram till dess hade vägen fram till Gud varit stängd av förhänget. Folket fick stanna på förgården, prästerna kunde vara "i det heliga", men i "det allra heligaste", innanför förhänget fick ingen komma, utom översteprästen en gång per år.

Men i och med Jesu död öppnades vägen och vi får ha fritt tillträde till Gud varje dag och varje stund. Vägen ligger öppen för oss i dag. Använd den!
torsdag

Sista natten med lärjungarna

Bibelläsning: Matteusevangeliet 26
"Även om alla andra överger dig, så skall jag inte göra det" (Matt 26:33 FB)

Det var Petrus trosstarka ord till Jesus. Petrus sa också: "Om jag än måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig" (Matt 26:35 FB). Och de andra lärjungarna sa samma sak: "Så sade också de andra lärjungarna" (Matt 26:35 FB).

Det var inget fel på deras överlåtelse eller deras fasta beslut att stå upp för Jesus i alla situationer. Men, bara några timmar senare, då man kommer för att gripa Jesus står det om lärjungarna: "Då övergav alla lärjungarna honom och flydde" (Matt 26:56 FB). Ytterligare några timmar senare säger Petrus: "Jag känner inte den mannen" (Matt 26:74 FB).

Det verkar som om det var en grupp ganska opålitliga män som Jesus valt till lärjungar. De lovar mycket och gör sedan tvärtom.

Men det var genom dessa opålitliga män som Herren gav uppdraget att sprida evangeliet. Och i Guds kraft gick de ut och förändrade världshistorien.

Gud söker tydligen inte perfekta, fullkomliga människor för att förverkliga sin plan på jorden. Det räcker med helt vanliga människor, som du och jag, som ofta misslyckas.

Så låt oss i dag, i Guds kraft, se till att Guds rike får bryta igenom i den lilla värld där vi lever.

onsdag

Brudgummen kommer! - Matt 25

Bibelläsning: Matteusevangeliet 25
"Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer!" (Matt 25:6 FB)

I kapitel 25 fortsätter Jesus sitt tal om tidens slut. Jesus använder tre bilder:
-Tio jungfrur. Fem var beredda och hade olja i sina lampor. Fem kunde inte vara med på festen.
-Tre män fick några talenter att förvalta. Två gjorde det väl. Den tredje grävde ned sitt pund.
-Människosonens dom där han skiljer fåren från getterna efter om de hade tagit hand om de lidande eller inte.

Om man ser isolerat på den sista berättelsen så kan det se ut som om det är våra goda gärningar som frälser oss. Men om vi lyfter blicken och ser Bibelns helhetsbudskap förstår vi att vi aldrig kan bli frälsta genom gärningar. Bara genom nåd i tro på Jesus.

Huvudbudskapet är "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13 FB)

Men medan vi väntar låt oss använda de möjligheter, pund, som Gud ger oss. Både för att förkunna evangeliet och för att hjälpa dem som lider."Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag...." (2 Pet 3:11-12 FB)

Var beredd!

Bibelläsning: Matteusevangeliet 24
Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. (Matt 24:42 FB)
Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:44 FB)

I Matteus 24 håller Jesus sitt stora tal om denna tidsålders slut. Den värld vi lever i kommer inte att bestå för evigt. Jesus säger: "Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35 FB).

Ingen av oss vet när det ska ske eller hur det ska ske. Men, om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i morgon, hur skulle du då leva i dag?

Då du har svarat på den frågan. Lev så!

Hönan och kycklingarna

Bibelläsning: Matteusevangeliet 23
"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Matt 23:37)

Efter att Jesus sagt de orden lämnar han Templet och säger att han inte kommer tillbaka förrän de frågar efter honom. Då Jesus var på väg bort från Templet kom lärjungarna till honom och visade på tempelbyggnaderna och menade att Jesus inte kunde lämna det fantastiska Templet. (Matt 24:1).

Lärjungarna fokuserade på formerna, strukturerna och traditionerna. Jesus fokuserade på relationen. Vi blir ibland så upptagna av Guds verk att vi glömmer bort Gud själv. Vi blir ibland så upptagna av vår kallelse och vad vi gör för Herren att vi glömmer bort att Jesus i första hand inte kallade oss till en tjänst utan till gemesnkap med Honom själv. "Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre." (1 Kor 1:9).

Den viktigaste frågan för idag blir då inte vad jag kan uträtta för Jesus (även om det är en mycket viktig fråga), utan om jag vill vara tillsammans med Honom. Jesus vill det. Vill jag det?

"Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte."

tisdag

Vad svarar du?

Bibelläsning: Matteus 22

I dagens kapitel berättar Jesus en liknelse om en kung som bjuder in människor till ett bröllop. Så här reagerade människorna:

"De brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer" (Matt 22:5 FB)

-Många människor upplever en kallelse att komma in i Guds rike, men är alltför upptagna av annat för att hinna bry sig om inbjudan.

Men kallelsen handlar inte bara om en livsuppgift, utan kan handla om något som Gud vill att jag ska göra i dag eller just nu. Det kan handla om att ringa till någon, skriva ett brev eller att gå till någon. Om Gud ber mig göra något speciellt i dag, vad kommer det då att stå om mig? Kommer det att stå: "Han brydde sig inte om det utan gick sin väg till TV-fåtöljen"?

Om jag blir riktigt stilla så att jag kan höra Gud tala personligt till mig i dag, vad säger han och vad kommer jag att svara?

söndag

Ta Gud på ordet

Under den här rubriken kommer det att finnas kommentarer till dagens bibelläsning från Nya Testamentet. Bibelläsningsplanen finns här på hemsidan.
______________________________________________________
Tips för Bibelläsningen:
Läs regelbundet. Följ bibelläsningplanen för Nya Testamentet som anger ett kapitel för varje dag. Den som vill kan komplettera med texten från Gamla Testamentet. Det är ofta bättre att koncentrera sig på ett mindre avsnitt och ta tid att tänka igenom det, än att försöka läsa så långt som möjligt.

Be Gud visa dig något i kapitlet att stanna upp inför och som du kan ta med dig in i dagen och påminna dig om flera gånger om dagen. Det kan vara:
- en bön som du vill be
- ett ord till vägledning
- ett ord till uppmuntran
- en uppmaning att följa
- ett ord som du vill memorera (lära utantill)

Använd gärna en anteckningsbok där du kan göra anteckningar för varje dag. Vad du har läst, vad det betyder för dig och på vilket sätt det kan påverka ditt liv.

Bibelstudiet har alltid tre nivåer:
1/ Vad står det? Observationssatadiet
2/ Vad betyder det? Reflektionsstadiet
3/ Vad ska jag göra med det? Tillämpningsstadiet

Med jämna eller ojämna mellanrum kommer det att finnas någon tanke för dagen från den dagliga bibelläsningen här på hemsidan som du kan ta till dig och kommentera. Du är också välkommen att skriva in dina egna reflektioner som en kommentar.