onsdag

Var beredd!

Bibelläsning: Matteusevangeliet 24
Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. (Matt 24:42 FB)
Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:44 FB)

I Matteus 24 håller Jesus sitt stora tal om denna tidsålders slut. Den värld vi lever i kommer inte att bestå för evigt. Jesus säger: "Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35 FB).

Ingen av oss vet när det ska ske eller hur det ska ske. Men, om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i morgon, hur skulle du då leva i dag?

Då du har svarat på den frågan. Lev så!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar