fredag

Var beredd (1 Pet 1:13)

"Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras." (1 Pet 1:13)

Var beredd och håll er vakna.  Det kommer ett uppbrott framöver. Dels måste vi vara beredda och vakna på att Herren kallar oss in i nya uppgifter här i livet. Men framför allt handlar det i detta sammanhang på uppbrottet inför Herrens återkomst.

Undervisningen i denna vers är ett eko från Jesu egen undervisning.
- "Håll er vakna" säger Jesus då han berättar om de tio brudtärnorna (Matt 25:13).
- "Därför måste ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen" (Matt 24:44).

Dessutom uppmanas vi att sätta allt vårt hopp till Guds nåd. Det betyder att vi inte kan sätta något hopp till vår egen förträfflighet.

Dagens manna: Var beredd!

Det är fullbordat (1 Pet 1:10)

"Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få." (1 Pet 1:10 FB)

Profeterna sökte, forskade och profeterade om att en ny tid skulle komma. En tid av frälsning och nåd.

Den nya tiden kunde beskrivas så här av profeterna:
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk
." (Jer 31:33 FB)

"Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg." (Jer 31:34 FB).

Profeterna såg att det skulle komma. De kanske inte visste att det skulle ta flera hundra år, men de visste att det skulle komma. Och då Jesus utbrast "Det är fullbordat" bröt den nya tiden in och vi får leva i denna nådens tidsålder.

Dagens manna: Det är fullbordat!

torsdag

På väg mot målet (1 Pet 1:9)

"...då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." (1 Pet 1:9 FB)

Det var inte så att de som tog emot brevet som Petrus skrev var ofrälsta. De var med i Guds församling och var utan tvekan frälsta. Men här talas det om vår slutliga frälsning och att hålla ut till slutet.

Vi är alla på väg. Jesus säger att det finns två vägar att välja på. En som leder till fördärvet och en som leder till livet (Matt 7:13-14). Det är viktigt att vi är på rätt väg.

Men det hjälper inte att vara på rätt väg om vi inte fullföljer fram till målet.

Det hjälper inte hur fort en löpare springer de första femtio metrarna i ett hundrameterslopp. Även om löparen var snabbast i världen på den första halvan av loppet och sedan ger upp är han den som förlorar om han inte når fram till målet.

Dagens manna: På väg mot målet.

onsdag

Änglarna står på tå (1 Pet 1:12)

"Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i." (1 Pet 1:12)

Kristi ande hade talat till profeterna om den tid som skulle komma (se vers 11). Profeterna förstod också att det inte handlade om något som skulle hända i deras tid, utan i en kommande tid.

Nu hade samma budskap förmedlats genom samme Helige Ande, av apostlarna.

Vi får också en inblick i änglarnas längtan att se detta nya bryta igenom. Jag kan se för mig hur änglarna nästan ställer sig på tå för att se hur vi förvaltar det evangelium som Jesus gav sitt liv för. Ett evangelium om frälsning, befrielse och förlåtelse till alla människor.

Dagens manna: Änglarna står på tå för att se Guds rike bryta igenom i vår tid.

Jublande glädje (1 Pet 1:8)

"Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje" (1 Pet 1:8)


Här talas det om himmelsk glädje. En glädje som vi får se fram till. Men redan här och nu kan vi i vår tro på Jesus jubla i outsäglig, himmelsk glädje.

Enligt denna vers är det två saker som är grunden för vår outsägliga, jublande glädje:

- Att vi älskar Jesus (Det är det största och det viktigaste budet Matt 22:37)

- Vår kärlek till Jesus förlöser vår tro på Jesus. (Kärleken tror allt 1 Kor 13:7)

Då vi har vår stilla stund med Jesus och lovsjunger, tillbeder och betraktar honom, då växer vår kärlek och tro till honom och banar väg för den jublande glädjen.

Dagens manna: Jublande glädje

tisdag

Härlighet (1 Pet 1:11)

"De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa." (1 Pet 1:11)

Kristi ande talade till profeterna. Vad såg och hörde de?

1. De kunde se Messias kommande lidande
"Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot....Han var som lammet som leds till slakt" (Jes 53:5+7)

2. De kunde se den kommande härligheten som ett resultat av Messias lidande.
"Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.... han bar de mångas skuld" (Jes 53:4+12)

3. Men de kunde inte utröna när det skulle hända. De ville utröna vilken tid som Kristi ande syftade på, men de kunde inte. Så en dag hände det, flera hundra år senare:
"Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd." (Joh 1:9)

Dagens manna: Jag får leva i den härlighet som Jesus gav sitt liv för.

En äkta tro (1 Pet 1:7)

"...för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras." (1 Pet 1:7)


"Det som äkta i er tro"?? - var det så att mottagarna av brevet hade något som var äkta i sin tro och något som inte var äkta? Och i så fall kan det vara på samma sätt idag med oss?

Vad är då en äkta tro och vad är en oäkta tro?

En oäkta tro kan kanske vara en tro som bara finns som en bekännelse i min mun, och inte något som får konsekvenser för mitt sätt att leva. En äkta tro skulle då kunna vara att både ta emot ordet och handla utifrån ordet. Att både höra och göra (Matt 7:24-27).

Eller som Jakob skriver: en tro som inte visar sig i handling är en död tro (Jak 1:22+)

Dagens manna. Hjälp mig Herre att leva ut min tro, så min tro visar sig vara en äkta tro.

måndag

BBB länk

 Fler inlägg från BBB finner du HÄR...

Jubla i prövningen (1 Pet 1:6)

"Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag" (1 Pet 1:6)


Prövningar är mycket ojämnt fördelat. En del möter bara alldagliga prövningar och andra ser ut att prövas hela livet. Det är skillnad på prövningen att missa bussen och prövningen att se sin familj dödas i en terrorattack. Det är skillnad på att få huvudvärk en dag och att hela sitt liv plågas av kroniska sjukdomar.

Men i denna vers handlar det framför allt om de alldagliga prövningar som möter oss. Vi lär mer av våra motgångar än då allting bara går väl. 

Eller, som en gammal kämpe brukade säga om det andliga livet: "Det är av uppförsbackarna man får konditionen".

Det som är bra med motgångar är att vi får en möjlighet att utvecklas. Vi lär oss mer om oss själva och om Gud. Därför är varje prövning en möjlighet till tillväxt.

Dagens manna: Jubla i prövningen!

söndag

Beskyddad genom tron på Guds makt (1 Pet 1:5)

"Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden." (1 Pet 1:5)

Vi får bli frälsta redan här och nu och Guds makt beskyddar oss intill den slutliga frälsningen i den sista tiden. Folkbibeln avänder ordet bevarade.

Men på vilket sätt blir vi beskyddade och bevarade? Genom vår tro! Det är vå tro på Guds makt som gör Guds makt verksam i våra liv.

- Det är vår tro på Guds löfte om frälsning som gör att vi blir frälsta.
- Det är vår tro på Guds löfte om förlåtelse som gör att vi kan ta emot förlåtelsen.
- Det är vår tro på Guds löfte om den Helige Ande som gör att vi kan bli fyllda med den Helige Ande.
- Det är vår tro på Guds makt som gör att vi blir beskyddade och bevarade till den slutliga frälsningen.

Dagens manna: Beskyddad genom tron på Guds makt

onsdag

Ett levande hopp (1 Pet 1:3)

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda" (1 Pet 1:3)

Tack vare Jesu unppståndelse, tack vare att Jesus som var död blev levande, kan också vi bli födda på nytt. Jesus gick från död till och vi får gå samma väg, från död till liv. "Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande" (Ef 2:5).

Då vi tar emot Jesus, blir frälsta, föder han oss på nytt till ett levande hopp. Vad är då motsatsen och varifrån kommer vi. Motsatsen till ett levande hopp måste ju vara ett dött hopp. Eller ett sovande hopp. Eller inget hopp alls. Eller till och med hopp-löshet.

Så, "välsignad är vår herren Jesu Kristi Gud och fader" som har befriat oss från hopplöshet och fött oss till ett levande hopp. Ett hopp som räcker både för denna tiden och den kommande.

Dagens manna: Ett levande hopp

söndag

BBB

Vad betyder BBB?

Första Petrusbrevet Kap.1
Vem är jag?
(1 Pet 1:1a)
Främling  (1 Pet 1:1b)

Du är utvald
   (1 Pet 1:2a)
Lydnad och renhet  (1 Pet 1:2b)
Ett levande hopp (1 Pet 1:3) 
En försmak av himlen  (1 Pet 1:4)
Beskyddad genom tron på Guds makt (1 Pet 1:5)
Jubla i prövningen (1 Pet 1:6)

lördag

En försmak av himlen (1 Pet 1:4)

"... till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen" (1 Pet 1:4)

Vers 4 talar om vårt arv som väntar på oss i himlen och hur fantatiskt det kommer att bli. Lika fantastiskt är det att vi kan få smaka av det arvet redan här och nu.

Efesierbrevet talar om att den Helige Ande som en "borgen för vårt arv". (Ef 1:13-14)
Hebreerbrevet antyder att vi redan här och nu kan få smaka den kommande världens krafter (Heb 6:4).

I de gamla väckelsesångerna hade man förstått den teologin. Man sjöng att vi kunde få en försmak av himlen med refrängen:
"Ja, Guds barn de ha det saligt redan här, men ännu bättre skall det bliva där,
ty vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där."

Du kan höra hela sången HÄR...

Dagens manna: Redan här

Lydnad och renhet (1 Pet 1:2b)

"...helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått" (1 Pet 1:2b)

Gud har bestämt något för var och en av oss. Du har en bestämmelse. Men många människor missar sin bestämmelse och blir avledda på andra spår.

Vad är det då Gud har bestämt för oss? Det bästa som kan hända. ett meningsfullt liv. Och vägen till ett meningsfullt liv är vår relation till Gud. Gud kallar oss till lydnad och rening. Gud har bestämt oss till att lyssna på hans röst och gå hans väg i renhet. Det för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Du kanske inte tycker att lydnad är ett positivt ord. Men barnet som är lydigt och inte springer ut på den traffikerade gatan lever mycket bättre än det barnet som är olydigt. Att lyda Gud är en välsignelse som för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Dagens manna: Vägen till ett meningsfullt liv är att leva i lydnad och renhet.

torsdag

Du är utvald (1 Pet 1:2a)"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..."
(1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.
- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.
- Om du inte intar din plats är det något som saknas i Kristi kropp.
- Gud har förberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.

måndag

Främling (1 Pet 1:1b)”….till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien” (1 Pet 1:1b)

Brevet är skrivet till judar som levde borta från sitt hemland. De levde i en främmande kultur, i ett land med främmande språk och med främmande värderingar. De var helt enkelt främlingar.

Så är det också att vara kristen idag. Vi lever i världen , men vi tillhör inte världen (Joh 17:14). Förr sjöng man ofta ”hemlandssånger”. Man kunde sjunga ”Jag är en gäst och främling här” eller ”mitt rätta hem är i himlen”. Vi borde kanske börja sjunga de sångerna igen. Det är en riktig teologi. Vi är bara här en kort tid innan vi får komma hem.
Jesus säger att han har gått i förväg för att bereda plats för oss. Då tiden är inne ska han komma tillbaka och hämta oss för att vi ska vara där han är (Joh 14:1-3).
Vi lever i konfrontation med världens sätt att tänka (Joh 17:14). Vår uppgift är inte att anpassa oss till världen (Rom 12:2), utan förändra världen så att Gud vilja kan ske och Guds rike kan komma (Matt 6:10).
Dagens manna: ”Älska inte världen” (1 Joh 2:16)

Här kan du lyssna till en hemlandssång: Jag är främling