lördag

En försmak av himlen (1 Pet 1:4)

"... till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen" (1 Pet 1:4)

Vers 4 talar om vårt arv som väntar på oss i himlen och hur fantatiskt det kommer att bli. Lika fantastiskt är det att vi kan få smaka av det arvet redan här och nu.

Efesierbrevet talar om att den Helige Ande som en "borgen för vårt arv". (Ef 1:13-14)
Hebreerbrevet antyder att vi redan här och nu kan få smaka den kommande världens krafter (Heb 6:4).

I de gamla väckelsesångerna hade man förstått den teologin. Man sjöng att vi kunde få en försmak av himlen med refrängen:
"Ja, Guds barn de ha det saligt redan här, men ännu bättre skall det bliva där,
ty vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där."

Du kan höra hela sången HÄR...

Dagens manna: Redan här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar