söndag

Beskyddad genom tron på Guds makt (1 Pet 1:5)

"Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden." (1 Pet 1:5)

Vi får bli frälsta redan här och nu och Guds makt beskyddar oss intill den slutliga frälsningen i den sista tiden. Folkbibeln avänder ordet bevarade.

Men på vilket sätt blir vi beskyddade och bevarade? Genom vår tro! Det är vå tro på Guds makt som gör Guds makt verksam i våra liv.

- Det är vår tro på Guds löfte om frälsning som gör att vi blir frälsta.
- Det är vår tro på Guds löfte om förlåtelse som gör att vi kan ta emot förlåtelsen.
- Det är vår tro på Guds löfte om den Helige Ande som gör att vi kan bli fyllda med den Helige Ande.
- Det är vår tro på Guds makt som gör att vi blir beskyddade och bevarade till den slutliga frälsningen.

Dagens manna: Beskyddad genom tron på Guds makt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar