tisdag

Härlighet (1 Pet 1:11)

"De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa." (1 Pet 1:11)

Kristi ande talade till profeterna. Vad såg och hörde de?

1. De kunde se Messias kommande lidande
"Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot....Han var som lammet som leds till slakt" (Jes 53:5+7)

2. De kunde se den kommande härligheten som ett resultat av Messias lidande.
"Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.... han bar de mångas skuld" (Jes 53:4+12)

3. Men de kunde inte utröna när det skulle hända. De ville utröna vilken tid som Kristi ande syftade på, men de kunde inte. Så en dag hände det, flera hundra år senare:
"Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd." (Joh 1:9)

Dagens manna: Jag får leva i den härlighet som Jesus gav sitt liv för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar