torsdag

Du är utvald (1 Pet 1:2a)"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..."
(1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.
- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.
- Om du inte intar din plats är det något som saknas i Kristi kropp.
- Gud har förberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar