fredag

Det är fullbordat (1 Pet 1:10)

"Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få." (1 Pet 1:10 FB)

Profeterna sökte, forskade och profeterade om att en ny tid skulle komma. En tid av frälsning och nåd.

Den nya tiden kunde beskrivas så här av profeterna:
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk
." (Jer 31:33 FB)

"Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg." (Jer 31:34 FB).

Profeterna såg att det skulle komma. De kanske inte visste att det skulle ta flera hundra år, men de visste att det skulle komma. Och då Jesus utbrast "Det är fullbordat" bröt den nya tiden in och vi får leva i denna nådens tidsålder.

Dagens manna: Det är fullbordat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar