måndag

Främling (1 Pet 1:1b)”….till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien” (1 Pet 1:1b)

Brevet är skrivet till judar som levde borta från sitt hemland. De levde i en främmande kultur, i ett land med främmande språk och med främmande värderingar. De var helt enkelt främlingar.

Så är det också att vara kristen idag. Vi lever i världen , men vi tillhör inte världen (Joh 17:14). Förr sjöng man ofta ”hemlandssånger”. Man kunde sjunga ”Jag är en gäst och främling här” eller ”mitt rätta hem är i himlen”. Vi borde kanske börja sjunga de sångerna igen. Det är en riktig teologi. Vi är bara här en kort tid innan vi får komma hem.
Jesus säger att han har gått i förväg för att bereda plats för oss. Då tiden är inne ska han komma tillbaka och hämta oss för att vi ska vara där han är (Joh 14:1-3).
Vi lever i konfrontation med världens sätt att tänka (Joh 17:14). Vår uppgift är inte att anpassa oss till världen (Rom 12:2), utan förändra världen så att Gud vilja kan ske och Guds rike kan komma (Matt 6:10).
Dagens manna: ”Älska inte världen” (1 Joh 2:16)

Här kan du lyssna till en hemlandssång: Jag är främling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar