söndag

Trons lydnad - Rom 1

Bibelläsning: Romarbrevet 1
"Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5 FB)

Jag har aldrig lagt märke till uttrycket förut: trons lydnad. En lydnad som hänger ihop med, är en konsekvens av, min tro. Då måste detsamma gälla omvänt: olydnad är en konsekvens av otro.

-Hjälp mig idag att leva i trons lydnad. Att min tro får uttrycka sig i att jag gör det du ber mig om.

lördag

"Mannakorn" från Markusevangeliet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Markusevangeliet. (16 kommentarer)

Mark 1 - Bana väg
Mark 2 - Nytt vin
Mark 3 - Vara hos Honom
Mark 4 - Sånningsmannen sår ordet
Mark 5 - "Var inte rädd. Tro endast"
Mark 6 - Avsides
Mark 7 - Att ära Gud i hjärtat
Mark 8 - Vem är Jesus för dig?
Mark 9 - "Varför kunde inte vi?"
Mark 10 - "Vad vill du att jag skall göra för dig?"
Mark 11 - Herren behöver det
Mark 12 - Det största budet
Mark 13 - Vakna!
Mark 14 - Att fullgöra sin uppgift
Mark 15 - "Då brast förlåten"
Mark 16 - Dessa tecken

"Mannakorn" från Efesiervbrevet


Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Efesiebrevet. (6 kommentarer)

Ef 1 - Ett hopp och ett arv
Ef 2 - En förberedd väg
Ef 3 - Hemligheten
Ef 4 - Bedröva inte Guds helige Ande
Ef 5 - Pröva vad som är Herren kärt
Ef 6 - Är du rustad?

Dessa tecken - Mark 16

Bibelläsning: Markusevangeliet 16
"Dessa tecken skall följa dem som tror" (Mark 16:17 FB)

Då Jesus skulle lämna sina lärjungar sa han: "Dessa tecken skall följa dem som tror". Lärjungarna trodde att Han menade vad Han sa. Bokstavligt. Så de gick ut:
"Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det." (Mark 16:20)

-Herre, låt det ske igen!

fredag

"Då brast förlåten" - Mark 15

Bibelläsning: Markusevangeliet 15
"Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner" (Mark 15:38 FB)

"Förlåten" var skiljeväggen in till det allra heligaste, där Gud själv bodde. Dit hade människor inte tillträde.

Men då Jesus dog på korset öppnades vägen till Gud. Och att det betonas att den brast uppifrån och ner visar att det inte var möjligt för oss människor att öppna vägen genom våra egna ansträngningar. Den kunde bara öppnas uppifrån, av Gud.

Nu är vägen öppen. Idag får jag fritt komma inför Gud.

torsdag

Att fullgöra sin uppgift - Mark 14

Bibelläsning: Markusevangeliet 14
"Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen." (Mark 14:8 FB)

"Hon har fullgjort sin uppgift", säger Jesus om kvinnan som smorde honom med olja. Hennes uppgift var att ära Jesus med den dyrbara oljan.

Vad är min uppgift? På vilket sätt kan jag ära Jesus? Kommer Jesus att kunna säga till mig: "Han har fullgjort sin uppgift"?

onsdag

Vakna! - Mark 13

Bibelläsning: Markusevangeliet 13
När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. (Mark 13:29

Kapitlet handlar om de olika händelser som kommer att föregå Jesu återkomst till jorden. Händelser som är påtagliga i vår tid.

Budskapet upprepas många gånger i kapitlet: "Var på er vakt", "Håll er vakna" och "Vaka", ty ni vet inte när stunden är inne (v.33).

Det gäller att varje dag och stund leva beredda att möta Jesus då han kommer tillbaka.

tisdag

Det största budet - Mark 12

Bibelläsning: Markusevangeliet 12
"...du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft" Mark 12:30)
Detta är Jesu svar på vilket som är det största budet. Vår kärlek till Jesus.

Ibland kan vi bli så upptagna att följa alla små bud så att vi skymmer det största budet. De små buden kan vara viktiga de också, men det finns bara ett som är det viktigaste. Om vi missar det blir också de andra meningslösa.

måndag

Herren behöver det - Mark 11

Bibelläsning: Markusevangeliet 11
"Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det." (Mark 11:2-3 FB)

Det var en åsna som Herren behövde den gången. Gud använder det som finns tillgängligt. Oftast använder han människor.

I många situationer är det just dig som Herren behöver.

För att förmedla ord av tröst. För att förmedla omsorg. För att förmedla Herrens närvaro. Det var just det han behövde åsnan till: Att bära fram Jesus till folket.

söndag

"Vad vill du att jag skall göra för dig?" - Mark 10

Bibelläsning: Markusevangeliet 10
"Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen." (Mark 10:50-52 FB)

Även om Jesus kände till mannens behov frågade han honom vad han ville att Jesus skulle göra för honom. Våra behov är ofta Guds möjligheter i våra liv. Om vi bara talar om dem för Jesus.

Idag frågar Jesus dig: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Vad svarar du? Ditt svar kan vara Guds möjlighet i ditt liv.

lördag

"Varför kunde inte vi?" - Mark 9

Bibelläsning: Markusevangeliet 9
När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." (Mark 9:28-29 FB)

Varför kan inte vi? Jesu svar var att det fattades bön. Jesus själv kom just från gemenskapen med sin far på härlighetens berg.

Det kan kanske vara så att våra "varför-kunde-inte-jag" beror på att vi tillbringar för lite tid i Herrens gemenskap, där han får vägleda oss, utrusta oss och inspirera oss.

fredag

Vem är Jesus för dig? - Mark 8

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)
Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?"

-Sätt dig ned några ögonblick och tala om för Jesus vem han är för dig.

torsdag

Att ära Gud i hjärtat - Mark 7

Bibelläsning: Markusevangeliet 7
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." (Mark 7:6 FB)

Det är så lätt att vår relation med Herren blir ytlig och bara demonstreras i det yttre. Att vår lovsång och tillbedjan bara finns i munnen, men aldrig bottnar och når ner i djupet av vårt inre.

Gud söker hjärtan som hängivet vill leva i relation med Honom själv.


onsdag

Avsides - Mark 6

Bibelläsning: Markusevangeliet 6
"Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite." (Mark 6:30 FB)

Jesus vill ta dig avsides för att vara tillsammans med dig. Han vill att du ska ta ett steg tillbaka och inte bara vara aktivitets- och resultatorineterad, utan vara relationsorineterad. Det handlar om din relation med Honom.

Där, avsides, vill Han låta dig uppleva ljuvligheten i Hans närhet. Han vill tala till dig, röra vid dig och försäkra dig om din identitet i Honom

tisdag

"Var inte rädd. Tro endast" - Mark 5

Bibelläsning: Markusevangeliet 5
"Var inte rädd. Tro endast." (Mark 5:36 FB)

Markusevangeliets femte kapitel berättar om tre "omöjliga" situationer som blir totalt förvandlade då Jesus griper in.

Vi möter kanske också situationer i vårt liv som kan upplevas som omöjliga. Då vill Jesus föra oss in i trons vila med orden: "Var inte rädd. Tro endast"

Sånningsmannen sår ordet - Mark 4

Bibelläsning: Markusevangeliet 4
"Såningsmannen sår ordet" (Mark 4:14 FB)
"Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna." (Mark 4:33 FB)

Vi får ständigt möjligher att i samtal och vittnesbörd "så ordet" i människor vi möter. Det som var speciellt med Jesus var att han gjorde det på ett sätt så att de ville lyssna-

-Hjälp mig att berätta om Jesus på ett sätt så att någon vill lyssna.

måndag

Vara hos Honom - Mark 3

Bibelläsning: Markusevangeliet 3
"Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika " (Mark 3:14 FB)

Här förklarar Jesus varför Han utvalde lärjungar. Det fanns två orsaker:
1. Att de skulle var hos Honom
2. Att Han skulle sända dem ut

Varför har vi så lätt att glömma nr.1 medan vi är uptagna att utföra nr.2?

Jesus önskar att jag ska vara hos Honom. Jesus ber mig avsätta tid dagligen, då jag bara är tillsammans med Honom, en daglig bönestund, där jag får tala till Honom, lyssna till Honom, men framförallt bara var tillsammans med Honom.

söndag

Nytt vin - Mark 2

Bibelläsning: Markusevangeliet 2
"Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar." (Mark 2:22 FB)

Skinnsäckar som torkat blir stela och oformliga. För att kunna använda dem igen måste man lägga den i ett vattenbad och sedan smörja in dem med olja. Då blev de som nya (förnyade) igen, så att de kunde ta emot det nya vinet.

-Hjälp mig att vara formbar så jag kan vara mottagare av det nya liv du ständigt vill ge.

lördag

Bana väg - Mark 1

Bibelläsning: Markusevangeliet 1
"Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!" (Mark 1:2-3 FB)

I någon mån är vi alla sända att vara budbärare från Jesus. Våra liv och våra ord är brev till människor som berättar om Jesus.

Vår uppgift är också att bana väg, att göra det lätt för människor att ta emot budskapet om Jesus.

-Herre, hjälp mig att bana väg för någon människa att hitta fram till dig.

Kolosserbrevet - kommentar till den dagliga bibelläsningen


Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Kolosserbrevet. (4 kommentarer)

Kol 1 - Nytt medborgarskap

fredag

Fullgör din tjänst - Kol 4

Bibelläsning: Kolosserbrevet 4
"Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren." (Kol 4:17 FB)

Många kanske tänker att de inte har någon speciell tjänst att utföra. De som tänker så, tänker fel. Det finns en speciell tjänst som Gud har tänkt för dig. Det gäller din livsuppgift, vem du är inför Gud och människor. Men det finns också en tjänst att utföra varje dag.

-Gud visa mig vad min tjänst är just i dag, under tiden som jag utvecklas mer och mer att fullgöra min livsuppgift.

torsdag

Vem regerar i hjärtat - Kol 3

Bibelläsning: Kolosserbrevet 3
"Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet." (Kol 3: 15-16 FB)

Vem är det som regerar i ditt hjärta? Dagens bibelord uppmanar oss att låta Kristi frid regera. Den som regerar är den som bestämmer. Och då Kristi frid får regera, finns det inte plats för oro och bekymmer.

En god hjälp till att låta Kristi frid regera är att låta Kristi ord bo rikligt i våra liv. Låt Gud tala in sitt ord i ditt hjärta så att Kristi frid kan få regera.

onsdag

Fri från skuld - Kol 2

Bibelläsning: Kolosserbrevet 2
"Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset." (Kol 2:13-14 FB)
Jesus har köpt dig fri. Han fick betala dyrt. Du kan få ta emot förlåtlelse genom Jesu död på korset. Ditt register på alla dina överträdelser som ständigt anklagar dig har han spikat fast på korset - du är fri!

måndag

Nytt medborgarskap - Kol 1

Bibelläsning: Kolosserbrevet 1
"Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike" (Kol 1:13 FB)
Att bli kristen innebär att byta medborgarskap. Gud har befriat oss från mörkrets välde och placerat oss i det nya riket.

I det nya riket gäller nya lagar, ny kultur, nytt sätt att leva och framför allt: en ny kung! Att vara kristen är att bekänna Jesus som Herre! (Rom 10:9)

söndag

Allt vad ni behöver - Fil 4

Bibelläsning: Filipperbrevet 4
"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." (Fil 4:6-7 FB)

Får man be om allt, är det många som frågar. Bibeln svarar att vi får tala om alla våra önskningar för Gud. Han lovar inte att vi ska få allt vi ber om. Han lovar att då vi delar våra önskningar med Honom kommer Hans frid att bevara våra hjärtan och tankar.

Gud lovar, i samma kapitel, att ge oss allt vad vi behöver (v.19)

"Ofta jag min frid förlorar
Och bekymmer hjärtat tär.
Därför att jag ej i bönen
Allting fram till honom bär"

(Vilken vän jag har i Jesus)

lördag

Att sträcka sig mot det som kommer - Fil 3

Bibelläsning: Filipperbrevet 3
"...eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus...jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus" (Fil 3:13-14 FB)

Tänk vilken befrielse det ligger i att kunna släppa gårdagen. Så många människor får sina liv förstörda genom att fastna i det som varit.

Tänk att i stället med förväntan se framåt mot vad Herren har i beredskap för mig i framtiden.

Detta är livskvalitet: att vara gripen av Kristus och att med förväntan sträcka sig mot framtiden.

fredag

Ljus i mörkret - Fil 2

Dagens bibelläsning: Filipperbrevet 2
"Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord." (Fil 2:14-16 FB)

När vi lyder Gud i allt, utan att klaga, och håller fast vid Guds ord, blir vi som stjärnor som lyser upp världen. Det behövs verkligen ljuspunkter i den här världen och Gud har tänkt att det är vi som ska vara de ljuspunkterna.

Någon har sagt att himmelen behöver landningsljus för att landa här i världen.

-Hjälp mig att vara en ljuspunkt i världen där "ditt rike får komma"

onsdag

Gud vet vad han har tänkt för mig - Fil 1

Bibelläsning: Filipperbrevet 1
"Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag" (Fil 1)

Gud vet vad Han tänkt för dig. Även om du ibland glömmer bort vem du är i Kristus och vad Gud kallar dig till, så har inte Gud glömt. Du kan lita på att han kommer fullborda sitt verk i dig om du bara låter honom göra det. Ända fram till Kristi dag, då han kommer tillbaka.

tisdag

Är du rustad? - Ef 6

Bibelläsning: Efesierbrevet 1
"Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp." (Ef 6:11 FB?
"Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt" (Ef 6:13 FB)

Är du rustad? Det pågår en andlig strid och du behöver vara beskyddad. Den andliga vapenrustningen består bland annat av:
-att hålla sig till sanningen (v.14)
-att vara villig att lyda Herren (v.15)
-att hålla fast vid tron (v.16)
-att hålla fast vid Guds ord (v.17)
-Hjäp mig att i dag sätta på mig Guds vapenrustning "under ständig åkallan och bön" (v.18)

måndag

Pröva vad som är Herren kärt - Ef 5

Bibelläsning: Efesierbrevet 5
"Pröva vad som är Herren kärt" (Ef 5:10 FB)

Dagens kapitel jämför relationen mellan äkta makar med relationen till Gud. Även om det finns likheter, så finns det även olikheter.

-Relationen till Jesus är inte jämlik. Vi är inte två jämlika parter.
-Relationen från Jesu sida är ovillkorlig. Vi väljer varje dag hur vår relation tar sig uttryck. Guds kärlek till oss är ovillkorlig.

-Gud, gör det viktigt för mig idag att pröva vad som är dig kärt

söndag

Bedröva inte Guds helige Ande - Ef 4

Bibelläsning: Efesierbrevet 4
"Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag" (Ef 4:30 FB)

Dagens kapitel handlar om hur vi ska leva det nya livet i Kristus. Det talar också om att noga se till hur vi lever så att vi inte ger "djävulen något tillfälle" (v27), så att vi inte "bedrövar Guds helige Ande" (v.30)

-Hjälp mig idag att leva noggrant så att jag inte bedrövar Guds helige Ande.

lördag

Hemligheten - Ef 3

Bibelläsning: Efesierbrevet 3
"...att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen." (Ef 3:9-10 FB)

Det talas om en hemlighet som varit fördold i Gud. Nu vill Gud göra sin mångfaldiga visdom känd - genom församlingen. Problemet är att det du och jag som är församlingen. Men även om problemet är stort, så är det inte omöjligt för "Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss" (Ef 3:20 FB). Han är med oss och hans kraft verkar i oss.

-Tack för att jag i dag, tillsammans med de andra i Guds församling, får vara en demonstration av Guds vishet.

fredag

Andra Timoteosbrevet


Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Andra Timoteosbrevet.

2 Tim 1 - Var inte modlös
2 Tim 2 - Ge det vidare
2 Tim 3 - Människorna i de sista dagarna
2 Tim 4 - "Men Herren hjälpte mig"

En förberedd väg - Ef 2

Bibelläsning: Efeserbrevet 2
"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10 FB)

Ibland kan vi känna att vissa situationer vi kommer i verkar förberedda av Gud. Och ibland kanske vi hamnar i situationer där allt verkar tungt, fel och oförberedd.

-Hjälp mig i dag att se och gå in i de situationer som Gud har förberett just för mig.