fredag

Fullgör din tjänst - Kol 4

Bibelläsning: Kolosserbrevet 4
"Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren." (Kol 4:17 FB)

Många kanske tänker att de inte har någon speciell tjänst att utföra. De som tänker så, tänker fel. Det finns en speciell tjänst som Gud har tänkt för dig. Det gäller din livsuppgift, vem du är inför Gud och människor. Men det finns också en tjänst att utföra varje dag.

-Gud visa mig vad min tjänst är just i dag, under tiden som jag utvecklas mer och mer att fullgöra min livsuppgift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar